Nowelizacja dyrektywy została przegłosowana przez 370 posłów. 199 osób było przeciw, zaś 46 wstrzymało się od głosu. Jej treść uzgodniono wcześniej z Radą Europejską. Instytucja musi w kolejnym kroku zatwierdzić zmiany, aby stały się obowiązującym prawem. Działania podejmowane przez UE to odpowiedź na zmiany klimatu, a także jeden z elementów większego programu.

Reklama

2030 rokiem zmian. UE stawia na fotowoltaikę

Jak podała Komisja Europejska, sektor budownictwa w UE odpowiada za 36 proc. produkcji gazów cieplarnianych. Jest też odpowiedzialny za 40 proc. całkowitego zużycia energii. Biorąc pod uwagę te kwestie, państwa członkowskie wyznaczyły ambitny cel zredukowania tych wartości do 2030 roku. Nowelizacja dyrektywy zakłada również, że do 2050 roku sektor budownictwa będzie zeroemisyjny i neutralny dla klimatu.

Aby osiągnąć te cele, konieczne jest podjęcie istotnych działań przez wszystkie państwa członkowskie. Przede wszystkim każdy kraj należący do Unii Europejskiej musi wprowadzić środki pozwalające na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych. Do 2030 roku to zużycie ma zmniejszyć się o 16 proc., zaś do 2035 roku o 20-22 proc. Duża zmiana będzie dotyczyć nowych budynków. Od 2030 roku wszystkie nowe obiekty muszą być zeroemisyjne. Budynki należące do władz publicznych lub zajmowane przez te władze będą musiały spełniać zasadę zeroemisyjności już od 2028 roku.

Państwa członkowskie będą też musiały ponieść spore wydatki w związku z koniecznością wyremontowania do 2030 roku 16 proc., a do 2033 roku 26 proc. budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej, tak aby spełniały minimalne wymagania. To nie koniec zmian. Kraje należące do UE muszą do 2030 roku zainstalować panele fotowoltaiczne na budynkach niemieszkalnych oraz publicznych. Fotowoltaika będzie też obowiązkowa na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych. Ten wymóg ma zależeć od technicznych i finansowych możliwości oraz być realizowany stopniowo.

Paliwa kopalne wycofane do 2040 roku

Reklama

Nowelizacja dyrektywy będzie miała spory wpływ na mieszkańców Unii Europejskiej, a zwłaszcza na właścicieli domów, którzy ogrzewają się gazem lub węglem. Przegłosowane zmiany wiążą się bowiem z dekarbonizacją systemów grzewczych, czyli rezygnacją z paliw kopalnych. Do 2040 roku zostaną one całkowicie wycofane z ogrzewania i chłodzenia, co oznacza koniec pieców gazowych i węglowych.

Choć może się wydawać, że zostało jeszcze sporo czasu, w praktyce już od przyszłego roku nie będzie można uzyskać dotacji na piec na paliwo kopalne, w tym na gaz. Oznacza to zmiany w funkcjonowaniu programu Czyste Powietrze. Będzie można jednak uzyskać wsparcie w przypadku hybrydowych systemów grzewczych, wykorzystujących energię słoneczną lub pompę ciepła.

Nowelizacja dyrektywy ma ujednolicić przepisy

Gdy nowe przepisy wejdą w życie, wszystkie państwa członkowskie UE będą posługiwać się takimi samymi świadectwami charakterystyki energetycznej oraz identyczną skalą ocen, od A do G. Najwyższa z nich będzie przysługiwać budynkom bezemisyjnym. Jeśli takie obiekty będą korzystać z odnawialnych źródeł energii, otrzymają dodatkowy znaczek “+”. Klasa G zostanie przyznawana budynkom, które mają najgorszą charakterystykę energetyczną.

Czym dokładnie jest budynek bezemisyjny? To obiekt, którego całkowite zużycie energii pierwotnej nie przekracza 65 kWh/m2/rok. Może on korzystać wyłącznie z energii odnawialnej, generowanej lub składowanej w miejscu zużycia oraz pochodzącej z systemu ciepłowniczego bądź chłodniczego lub z lokalnej społeczności energetycznej. W tym przypadku nie ma możliwości ogrzewania gazem lub węglem.

Warto dodać, że zasady, o których mówi nowelizacja dyrektywy nie mają zastosowania do budynków rolniczych i zabytkowych. Poza tym kraje należące do UE mają prawo zdecydować, czy chcą objąć nimi kościoły, miejsca kultu, budynki historyczne, a także obiekty tymczasowe i chronione z uwagi na szczególne walory architektoniczne. Przegłosowane zmiany stanowią część pakietu “Gotowi na 55”. Celem należących do niego wniosków jest dopasowanie polityki unijnej do wyznaczonych przez UE celów klimatycznych.