Decyzja RPP oznacza, że wysokość stopy referencyjnej wyniesie 5,75 proc. w skali rocznej, stopy lombardowej - 6,25 proc., stopy depozytowej - 5,25 proc. w skali rocznej, stopy redyskontowej weksli - 5,80 proc. w skali rocznej, zaś stopa dyskontowa weksli wyniesie 5,85 proc. w skali rocznej.

Reklama

"W ostatnim czasie RPP akcentuje znaczenie inflacji bazowej oraz ryzyko wzrostu płac i ożywienia konsumpcji. Obawy o kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen energii raczej się nie zmaterializuje. Spadek inflacji może wznowić debatę o potencjalnych cięciach stóp. Oczekujemy niewielkiej korekty stóp o 0,25 w listopadzie" - czytamy w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do dzisiejszej decyzji RPP.

W czwartek 7 marca o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

RPP ostatni raz obniżyła stopy procentowe w październiku 2023 r. Wówczas stopy zostały obniżone o 25 pkt. bazowych, do obecnego poziomu.