Ryczałt energetyczny jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS oraz KRUS. Jest to jedna z form finansowego wsparcia, która pozwala odciążyć domowy budżet. Dodatek pozwoli na obniżenie kosztów za korzystanie z energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu. Świadczenie przysługuje tylko w sytuacji, jeśli źródła energii i ciepła są używane w gospodarstwie domowym.

Reklama

Ryczałt energetyczny. Dla kogo?

Środki z ryczałtu energetycznego mogą otrzymać:

  • Kombatanci i inne osoby uprawnione
  • Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach i w zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych
  • Wdowy lub wdowcy – emeryci i renciści, pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych
  • Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierających emeryturę lub rentę.
Reklama

W przypadku, kiedy świadczeniobiorca ma prawo do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub rentowego, przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Jakie dokumenty należy założyć, aby otrzymać ryczałt energetyczny?

By ubiegać się o przyznanie ryczałtu energetycznego, należy złożyć wniosek do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania placówki ZUS lub KRUS. Wniosek dostępny jest online na stronie ZUS na formularzu ZUS-ER-DKK-01. Do wniosku należy dołączyć:

  • Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych lub potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców
  • Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej (w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych)
  • Zaświadczenie właściwego organu wojskowego - w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Ryczałt energetyczny. Ile wynosi?

Do 7 dnia roboczego lutego 2024 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosi w komunikacie wysokość ryczałtu energetycznego. Komunikat pojawi się w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Nowa kwota ryczałtu energetycznego będzie obowiązywała od 1 marca 2024 r. W ubiegłym roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosiła 255,17 zł.

Środki finansowe wypłacane w ramach ryczałtu energetycznego świadczeniobiorca otrzymuje co miesiąc razem z rentą lub emeryturą.