Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to tzw. podatek lokalny. O jego wysokości decydują władze poszczególnych miast i gmin. Stawki podatku nie mogą jednak przekraczać kwot ustalonych na poziomie centralnym, dla całego kraju. Maksymalne dopuszczalne stawki są co roku zwiększane o poziom inflacji. Z tego powodu wzrost stawek na 2024 r. jest rekordowo wysoki i wynosi aż 15 proc.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Reklama

Podatek nieruchomości płacą zarówno osoby fizyczne (np., właściciele mieszkań), jak i firmy i inne jednostki organizacyjne. Dotyczy on wszystkich, którzy są właścicielami i współwłaścicielami nieruchomości, ich posiadaczami samoistnymi czy użytkownikami wieczystymi. Na liście nieruchomości objętych tą opłatą znajdziemy m.in.

 • budynki oraz części budynków przeznaczone do celów mieszkalnych,
 • budynki oraz części budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • grunty,
 • budowle (w uproszczeniu: są to obiekty wznoszone w związku prowadzeniem działalności gospodarczej); w ich przypadku podatek naliczany jest na podstawie wartości.

Podatek od nieruchomości 2024: stawki maksymalne

Maksymalne stawki wybranych rodzajów podatku od nieruchomości ustalonych na 2024 r. przez ministerstwo finansów:

 • Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.
 • Podatek od budynków lub ich części: a) mieszkalnych – 1,15 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej; b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Podatek od nieruchomości 2024: gdzie obwiązują najwyższe stawki?

Decyzje ws. stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. miasta i gminy podejmowały pod koniec poprzedniego roku. Jak informowaliśmy wówczas, na najwyższe dopuszczalne stawki decydowały się wówczas duże miasta. To oznacza, w tym roku 15-procentowy wzrost podatku od nieruchomości czeka m.in. mieszkańców Warszawy, Gdańska, Katowic, Lublina, Wrocławia czy Łodzi.

Podatek od nieruchomości w miastach wojewódzkich: gdzie zrezygnowano z najwyższych stawek?

Z analizy przeprowadzonej przez portal GetHome.pl wynika, że wśród miast wojewódzkich z najwyższych stawek podatku od mieszkań i domów oraz gruntów pod budynkami mieszkalnymi zrezygnowały: Rzeszów, Toruń, Opole, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Kielce. Część z wymienionych nie wprowadziła również maksymalnych stawek podatku od garaży (rozumianych jako wyodrębniona część lokalu).Mowa o Rzeszowie, Zielonej Górze, Opolu, Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach.

Podatek od nieruchomości w mniejszych miastach

W mniejszych miastach stawki podatku od nieruchomości są często niższe niż w miastach wojewódzkich. Niestety, nie oznacza to jednak, że ich mieszkańców nie czekają w tym roku podwyżki. Na podwyżki zdecydowano się np. w Mysłowicach, Elblągu, Słupsku czy Chojnicach.

Wzrosty mogą nieprzyjemnie zaskoczyć zwłaszcza tam, gdzie podatek od nieruchomości od dłuższego czasu nie był podnoszony. Przykładem mogą być Chojnice (woj. pomorskie), gdzie wzrosty wyniosą 18 proc. Od 1 stycznia 2024 r. wybrane stawki podatku od nieruchomości w tym mieście wyglądają następująco:

 • 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
 • 31,92 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • 1,18 zł od 1 m kw. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości 2024: gdzie stawki pozostaną na niezmienionym poziomie?

Przykładem mniejszego miasta, które nie zdecydowało się na podniesienie podatku od nieruchomości jest Chełm (woj. lubelskie). Mimo, że ostatni raz podatek ten podnoszono w tym miejsce w 2027 r. Prezydent Chełma tłumaczył w mediach, że miasto będzie w stanie przygotować budżet na 2024 r. bez podnoszenia podatków. Poinformował, że decyzja została podjęta m.in. po konsultacjach z przedsiębiorcami, którzy odczuwają skutki wojny w Ukrainie. Podatek od nieruchomości w Chełmie obowiązujący przyjęty na 2017 r. i obwiązujący do tej pory to:

 • 0,86 zł/m kw. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;0,86 zł/m kw.
 • 0,72 zł/m kw. powierzchni użytkowej od budynków mieszkalnych;
 • 22,00 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości

W samorządach trwa przygotowywanie decyzji ws. wymiaru podatku od nieruchomości. Na ich podstawie właściciele poszczególnych nieruchomości oraz inne osoby zobligowane do uiszczania podatku wiedzą, ile dokładnie powinny zapłacić. Decyzje powinny trafić do podatników przed 15 marca, ponieważ wtedy właśnie upływa termin płatności pierwszej raty. Terminy kolejnych rat to: 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeżeli łączna kwota do zapłaty jest niższa niż 100 zł, to podatek płaci się w jednej racie.