Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne, które ma na celu pomoc w pokryciu wydatków mieszkaniowych, które ponoszone są wraz z zajmowaniem lokalu. Wypłacane jest ono przez gminę osobom, które mają niskie dochody, pogorszyła się ich sytuacja finansowa i nie mogą opłacać rachunków na bieżąco. Świadczenie przysługuje w związku z zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego lub mieszkania w jednym takim lokalu.

Dodatek mieszkaniowy 2024 – ile wynosi?

Reklama

Dodatek mieszkaniowy nie ma stałej wysokości i jest ustalany indywidualnie na podstawie sytuacji danego gospodarstwa domowego. Wyliczeń dokonuje urzędnik. Maksymalnie świadczenie może pokryć 70 proc. wydatków przypadających na powierzchnię lokalu. Jest ono zwolnione od podatku dochodowego.

Jak jednak możemy przeczytać na portalu INFOR.PL, w 2024 roku średnio dodatek mieszkaniowy może wynosić od 250 do 380 zł miesięcznie.

Reklama

Dla kogo dodatek mieszkaniowy?

Aby móc wnioskować o dodatek mieszkaniowy, należy spełniać 3 warunki:

 • mieć tytuł prawny do zajmowanego lokalu;
 • nie przekraczać progu dochodowego;
 • powierzchnia mieszkania musi spełniać obowiązujące kryteria.

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy być:

 • najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, zamieszkującym w tym lokalu;
 • osobą mieszkającą w lokalu mieszkalnym, do którego przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobą, która mieszka w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku stanowiącym jej własność i właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego;
 • inną osobą, która ma tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, na przykład umowę użyczenia, ponoszącą wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobą zajmującą lokal mieszkalny z tytułu prawnego, oczekującą na przysługujący jej lokal zamienny lub najem socjalny lokalu, kiedy orzeczono o jej uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym.

Kryteria dotyczące powierzchni mieszkania

Maksymalna powierzchnia użytkowa uprawniająca do korzystania z dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

 • dla jednej osoby – do 45,50 metrów kwadratowych;
 • dla 2 osób – do 52,00 metrów kwadratowych;
 • dla 3 osób – do 58,50 metrów kwadratowych;
 • dla 4 osób – do 71,50 metrów kwadratowych;
 • dla 5 osób – do 84,50 metrów kwadratowych;
 • dla 6 osób – do 91,00 metrów kwadratowych;
 • dla 7 osób – do 97,50 metrów kwadratowych;
 • dla 8 osób – do 104,00 metrów kwadratowych;
 • dla 9 osób – do 110,50 metrów kwadratowych;
 • dla 10 osób – do 117,00 metrów kwadratowych.

Jeżeli w mieszkaniu zamieszkują również osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózku inwalidzkim lub też osoby z niepełnosprawnością, w związku z którą muszą zamieszkiwać w osobnym pokoju, to bez względu na to, ile osób zamieszkuje gospodarstwo domowe, powierzchnię normatywną większa się o 15 metrów kwadratowych.

Kryterium dochodowe dodatku mieszkaniowego w 2024 roku

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy w 2024 roku, należy posiadać dochody mieszczące się w określonych progach, które wynoszą:

 • w przypadku gospodarstw jednoosobowych: 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku;
 • w przypadku gospodarstw wieloosobowych: 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Obecnie nie znamy dokładnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, jednak według prognoz od lutego 2024 roku będzie to 7126,72 zł. W związku z tym progi dochodowe będą wynosiły:

 • 2138,02 zł dla gospodarstw wieloosobowych;
 • 2850,70 zł dla gospodarstwa jednoosobowych.