Emerytury pomostowe. Na czym polegają?

Emerytury pomostowe są świadczeniem przysługującym osobom, które wykonywały lub wykonują pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Są to profesje, do których wykonywania niezbędna jest duża sprawność psychofizyczna, nierzadko wiążą się również z dużą odpowiedzialnością. O tę emeryturę mogą starać się przedstawiciele wszelkich zawodów powiązanych z czynnikami ryzyka – może u nich wraz z wiekiem zwiększać się prawdopodobieństwo, że narażanie na szkodliwe warunki spowoduje stałe uszkodzenie zdrowia.

Reklama

Zmiany w emeryturach pomostowych 2024

Dzięki nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych od 1 stycznia 2024 roku zwiększy się lista uprawnionych do emerytury pomostowej.

Przede wszystkim jeden z przepisów mówił, że o emeryturę pomostową mogą się starać tylko te osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. To znacznie zmniejszało liczbę upoważnionych do tego świadczenia. Przepis ten jednak zostanie uchylony od 2024 roku. Nie będzie konieczne udowadnianie wykonywania tego rodzaju prac przed 31 grudnia 1998 roku. Ponadto osoby, które chcą wnioskować o emeryturę pomostową, mogli zacząć wykonywanie takich obowiązków dopiero po 31 grudnia 2008 roku.

Wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku zmiany sprawią, że więcej osób, a więc kolejne roczniki uprawnionych, będą mogły starać się o emeryturę pomostową, nawet jeżeli nie maja udokumentowanej pracy w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 roku.

Reklama

Pozostałe warunki do uzyskania emerytury pomostowej 2024

Aby móc starać się o przyznanie emerytury pomostowej w 2024 roku należy spełnić następujące warunki:

  • urodzić się po 31 grudnia 1948 roku;
  • wykonywać prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat;
  • osiągnąć wiek co najmniej 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn;
  • po 31 grudnia 2008 roku wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 1 dzień;
  • mieć stać ubezpieczeniowy, czyli okresy składkowe i nieskładkowe, wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

O emeryturę pomostową można się ubiegać również, kiedy nie wykonywało się pracy w określonych warunkach po 31 grudnia 2008 roku, ale na 1 stycznia 2009 roku miało się udokumentowany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oraz spełnia się pozostałe wymienione warunki.