Składki emerytalne ZUS - jaki procent trafia na subkonto?

Wysokość składki emerytalnej to 19,52 proc. podstawy wymiaru składek (np. wynagrodzenia). Środki te zapisywane są na indywidualnych kontach, które dla ubezpieczonych prowadzi ZUS. Osoby urodzone po 1968 r. posiadają dodatkowo subkonta. W tym przypadku na główne konto trafia 12,22 proc. składki. To środki, które docelowo odkładamy na tzw. I filar. Nie podlegają dziedziczeniu.

Reszta składki, czyli 7,3 proc. to tzw. II flar systemu emerytalnego. W tym przypadku ubezpieczeni mają do wyboru dwa scenariusze. W pierwszym – całość tej kwoty jest zapisywana na ich subkontach w ZUS. Drugi scenariusz dotyczy tych, którzy decydują się na przystąpienie do wybranego przez siebie otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Wtedy składka dzielona jest na dwie części - 4,38 proc. trafia na subkonto w ZUS-ie. 2,92 proc. składki ma zarządzać OFE.W obu przypadkach zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

Reklama

Dziedziczenie pieniędzy z II filaru systemu emerytalnego – zasady

Reklama

W przypadku śmierci osoby posiadającej konto w OFE środki mogą być dziedziczone przez jej małżonka (przy założeniu, że w małżeństwie istniała wspólność majątkowa), przez osobę lub osoby uposażone (wskazane w umowie z OFE) oraz przez spadkobierców (na ogólnych zasadach). Co do zasady, jeśli zmarły nie zdecydował inaczej, do małżonka trafia połowa środków.

Warto pamiętać, że w przypadku części dziedziczonej przez współmałżonka środki te nie są wypłacane – są przenoszone na jej konto w OFE (jeśli go nie ma, jest zakładane). Pozostali spadkobiercy dostają wypłaty. Istnieje scenariusz, w którym do współmałżonka trafia całość środków (jeśli jest on np. jedynym spadkobiercą lub osobą uposażoną). Wtedy część jest zapisana ja jego konto, część wypłacana. Co do zasady, jeśli zmarły nie zdecydował inaczej, do małżonka trafia połowa środków. Ten sam schemat dotyczy pieniędzy z subkonta w ZUS.

Dziedziczenie pieniędzy z subkonta ZUS: procedura

W punktu widzenia spadkobierców różnica w dziedziczeniu po zmarłym posiadającym konto w OFE i subkonto w ZUS a tym, który miał tylko subkonto, polega na tym, do której z tych dwóch instytucji trzeba się zwrócić po spadek. Spadkobiercy uczestników OFE powinni zgłosić się do funduszu do którego należał zmarły. W tej sytuacji na OFE spoczywa też obowiązek poinformowania ZUS-u o konieczności dokonania podziału i wypłaty środków z subkonta. Jeżeli zmarły nie miał konta w OFE – trzeba zwrócić się do ZUS-u.

Kiedy pieniądze ze składek emerytalnych nie podlegają dziedziczeniu?

Dziedziczenie pieniędzy ze składek emerytalnych nie dotyczy osób, które zmarły już po tym, jak osiągnęły wiek emerytalny i zaczęły otrzymywać emeryturę docelową. Osoby uposażone mogą wówczas otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne tj. wypłatę gwarantowaną, ale tylko wtedy gdy nie minęły trzy lata od pobrania przez zmarłego pierwszej emerytury docelowe. Po trzech latach pobierania emerytury – wypłata gwarantowana nie jest już wypłacana.