Nieuczciwy Black Friday

Black Friday przywędrował do Polski ze Stanów Zjednoczonych. W piątek po Dniu Dziękczynienia tłumnie wyrusza się tam na pierwsze przedświąteczne zakupy, co wiąże się z ogromnymi wyprzedażami i obniżkami cen. Od kilkunastu lat w Polsce możemy zaobserwować coraz powszechniej ten trend. W tym roku Black Friday wypada 24 listopada.

Wraz w pojawieniem się dnia, w którym konsumenci kupują chętniej i więcej, rozpowszechniły się również nieuczciwe praktyki. Przedsiębiorcy podwyższali ceny przed Czarnym Piątkiem, a następnie w dniu promocji teoretycznie je obniżali, w praktyce jednak wracały one do ceny regularnej (albo były od niej nawet wyższe).

Reklama

Dyrektywa Omnibus a Black Friday

Reklama

Dzięki dyrektywie Omnibus nieuczciwi przedsiębiorcy muszą zmienić swoje praktyki. W Polsce wspomniane przepisy weszły w życie na początku 2023 roku. W związku z tym w bieżącym roku Black Friday będzie miał inny, uczciwszy wymiar.

Dyrektywa Omnibus, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta, ma na celu ograniczenie nieuczciwych praktyk. Przedsiębiorca musi aktualnie wykazać nie tylko aktualną cenę produktu, lecz także najniższą cenę w ostatnich 30 dniach. Jeżeli produkt został wprowadzony do obiegu mniej niż 30 dni temu, należy podać najniższą cenę od początku sprzedaży.

W tym przypadku sprzedawcy nie mogą zawyżyć cen tuż przed Black Friday, ponieważ konsumenci od razu to zauważą. Dzięki dyrektywie Omnibus nie będą oni mogli być wprowadzani w błąd.

Przedsiębiorcy, którzy nie będą się stosowali do przepisów dyrektywy, zapłacą karę finansową. Są one nakładane albo przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, albo przez Prezesa UOKiK.