Czy za 11 listopada 2023 przysługuje dzień wolny?

W listopadzie obchodzimy dwa święta. Są to: Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz Narodowe Święto Niepodległości (obchodzone 11 listopada). W tym roku 1 listopad przypadał w środę, natomiast 11 listopad w sobotę. O ile środa to dzień roboczy, o tyle sobota jest dla wielu pracowników dniem wolnym od pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy każde święto, które występuje w okresie rozliczeniowym i przypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Taki dzień jest często nazywany "dodatkowym dniem wolnym” lub „dniem wolnym za święto w sobotę”. Prawo do dnia wolnego za święto w sobotę ma każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę – zgodnie z art. 130 § 2. Kodeksu Pracy.

Reklama

Często jest tak, że gdy święto przypada w sobotę, to pracodawca zarządza dzień wolny dla całej kadry w przeddzień danego święta albo też w najbliższy po nim dzień roboczy – z reguły są to: piątek albo poniedziałek. Jednak nie każda firma może pozwolić sobie na wyłączenie z funkcjonowania na cały "długi weekend". Dlatego też jest możliwość, by pracownik sam wybrał dogodny termin dnia wolnego.

Reklama

Kiedy można odebrać dzień wolny za 11 listopada?

W przypadku, gdy sobota jest dniem wolnym od pracy, pracownicy wielu firm będą mieć udzielony inny dzień wolny od pracy w ramach tego samego okresu rozliczeniowego. Pracodawca musi udzielić pracownikowi dnia wolnego w innym terminie. W przeciwnym wypadku dojdzie do przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy, a to naraża firmę na karę grzywny.

Jak podaje portal biznes.gov.pl, okres rozliczeniowy jest to przedział czasu określony przez danego pracodawcę, w którym dokonywane jest rozliczenie czasu pracy. Większość pracodawców stosuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy jest ściśle związany z czasem pracy oraz jego rozliczaniem. Jeżeli zatem w danej firmie obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, to za tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości przypadające 11 listopada pracodawca powinien udzielić pracownikowi dnia wolnego do końca tego miesiąca czyli listopada 2023 roku. Przy czym jest możliwość wzięcia dnia wolnego za to święto z wyprzedzeniem.

Analogicznie jest w sytuacjach, gdy w firmie obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, który pokrywa się z kwartałami. Wówczas dodatkowy dzień urlopu musi być przyznany w danym kwartale – w tym przypadku do końca grudnia. Jednak również w tej sytuacji można go wziąć z wyprzedzeniem: począwszy od 2 października (bo 1 październik przypada w niedzielę) do końca 2023 roku.

Co w sytuacji, gdy w dniu 11 listopada 2023 roku pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Nieco inna sytuacja jest, gdy w święto wypadające w sobotę pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wówczas wszystko zależy to od dnia wybranego przez pracodawcę jako dzień wolny w zamian za święto wypadające w sobotę. Jeżeli ten zastępczy dzień wolny wypada przed lub po okresie zwolnienia lekarskiego, to wtedy pracownik może z niego skorzystać. Natomiast w przypadku gdy wyznaczony przez pracodawcę dzień wolny za święto w sobotę przypada w terminie zwolnienia lekarskiego pracownika, to wówczas pracodawca nie ma podstaw do tego, aby wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny.