Prawne przepisy spadkowe. Co warto o nich wiedzieć?

Artykuł. 992 § 1 Kodeksu cywilnego mówi, że z chwilą śmierci prawa majątkowe i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób. Dlatego istotne jest, że spadek to nie tylko aktywa, które zmarły nam zostawia – jak np. mieszkanie, ale też pasywa jak długi, które spadkodawca zaciągnął i nie spłacił. Gdy sprawdzimy ewentualne długi zmarłego, łatwiej będzie nam podjąć decyzję czy warto przyjmować spadek, czy korzystniej będzie go odrzucić.

Spadek to także długi. Niestety

Reklama

Z chwilą przyjęcia spadku spadkobierca dziedziczy wszystko, ale też ponosi odpowiedzialność za wszystkie długi spadkodawcy. Czasem rodzina zmarłego nie wie, że pozostawił on po sobie długi, które potem dziedziczą w spadku. Dlatego, by się zabezpieczyć, najlepiej jest sprawdzić majątek zmarłego.

Reklama

Jak sprawdzić, czy zmarły miał długi?

Pierwszym krokiem, kiedy chcemy sprawdzić majątek zmarłego, powinno być przejrzenie jego dokumentów. Warto poszukać dokumentów z banku dotyczących kredytów, pożyczek, monitów oraz dokumentacji komorniczej. Możemy również zapytać znajomych albo dalszą rodzinę zmarłego o to, czy miał długi. Jeśli te działania nie przyniosą rezultatu i wciąż nie wiemy, czy spadkodawca był zadłużony, rozwiązaniem jest sporządzenie spisu inwentarza.

Spis inwentarza. Czym jest?

Spis powstaje po to, by można było ustalić majątek spadkowy osoby zmarłej i jego wartość. Sporządzenie spisu inwentarza może odbyć się na wniosek sądu, który wyda postanowienie o jego sporządzeniu. Można również skierować wniosek o sporządzenie spisu inwentarza bezpośrednio do komornika, który zawiadomi sąd spadku.

Spis inwentarza to dokument, który pozwoli określić komornikowi, jaka jest wartość majątku spadkowego (ruchomości, nieruchomości, środków finansowych na rachunku bankowym itp.) oraz wszystkich długów pozostawionych przez zmarłego.

Spis inwentarza. Kiedy zrobić?

Należ pamiętać, że spis inwentarza powinno się sporządzić jeszcze przed stwierdzeniem nabycia spadku – do 6 miesięcy od czasu śmierci spadkodawcy. Wniosek o spis inwentarza należy złożyć w sądzie spadku, czyli w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Spis inwentarza. Koszty. Ile będziemy musieli zapłacić komornikowi?

Podczas przygotowywania spisu inwentarza może zdarzyć się sytuacja, kiedy ruchomości lub nieruchomości będą wymagały specjalnych obliczeń. Wtedy komornik powoła biegłego do oszacowania. Kiedy spis inwentarza będzie gotowy, komornik prześle akta do sądu spadku.

Za sporządzenie spisu inwentarza, czyli za usługi komornicze zapłacimy 400 zł. Dodatkowo trzeba ponieść koszty za opłaty sądowe i za ewentualną pomoc rzeczoznawców.