Dodatek gazowy to przysługująca spełniającym warunki gospodarstwom domowym refundacja podwyżki VAT za gaz. Został on uchwalony w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Reklama

Dodatek gazowy. Kto może otrzymać?

Dodatek gazowymogą otrzymać tylko gospodarstwa domowe, które ogrzewają dom lub mieszkanie gazem i potwierdza to wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek nie należy się tym, którzy gaz wykorzystują tylko do gotowania albo podgrzewania wody.

Z dodatku gazowego mogą skorzystać również odbiorcy wrażliwi, tacy jak np. szkoły, przedszkola, placówki medyczne.

Reklama

Kryterium dochodowe. Dodatek gazowy

Dodatek gazowynależy się gospodarstwom domowym o najniższych dochodach. Przy składaniu wniosku o dodatek gazowy obowiązuje kryterium dochodowe. Wynosi ono tyle samo, co przy dodatku osłonowym, czyli:

  • w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego 2100 zł
  • w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego 1500 zł na osobę

Wnioski o dodatek gazowy. Gdzie składać?

Wniosek o dodatek gazowy, czyli inaczej – wniosek o refundację VAT można włożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek kierujemy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Termin składania wniosków o dodatek gazowy

Wniosek o dodatek gazowy można składać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w 2023 r. By otrzymać dodatek, ważne jest złożenie wniosku w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. Terminna złożenie wniosku o dodatek gazowymija 31 grudnia 2023 r.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dodatek gazowy

By wniosek o dodatek gazowy był kompletny, powinien zawierać odpowiednie załączniki:

  • umowę lub kopięumowy z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi
  • fakturę za paliwo gazowe wystawioną przez przedsiębiorstwo energetyczne
  • dowód zapłaty faktury.

Wysokość dodatku gazowego 2023

Od 2023 r. nie obowiązuje już rządowa tarcza inflacyjna, która znosiła podatek VAT m.in. na gaz ziemny i jego dostawy. Ceny gazu ziemnego w 2023 r. dla gospodarstw domowych są zamrożone na poziomie z 2022 r. Aktualnie obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh.

Dodatek gazowy jest przyznawany w formie zwrotu równowartości VAT za gaz. Od stycznia 2023 r. VAT wynosi 23 proc.

Decyzja o przyznaniu dodatku gazowego

Jeśli zostanie nam przyznany dodatek gazowy, to urząd nie ma obowiązku wydawania decyzji w tej sprawie. Natomiast, kiedy decyzja będzie odmowna lub uchylona oraz w przypadku zmiany wysokości refundacji podatku VAT – urząd musi nam ją wydać.