"Firma zmieni nazwę i zostanie podzielona. Nazwa AIG zniknie, ponieważ bardzo ucierpiała i jest utożsamiana z wielkim niepowodzeniem. Prawdopodobnie trzeba będzie ją zmienić. Dojdzie też do sprzedaży części majątku, więc towarzystwo istniejące od 90 lat przestanie istnieć w dotychczasowej postaci" - informuje prezes Edward Liddy.

>>> Rząd zabierze premie AIG

American International Group jest jednym z największych ubezpieczycieli na świecie. Obecnie funkcjonuje już tylko dzięki pomocy amerykańskiego rządu. Dotychczas koszty utrzymania firmy przy życiu sięgnęły blisko 150 mld dol. Do AIG w Polsce należą oprócz banku: Amplico AIG Life, AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne, AIG Towarzysztwo Funduszy Inwestycyjnych.

>>> AIG dostało miliardy i spłaca wierzycieli