W projekt, który ma zapobiec klęsce głodu i niedożywienia, zaangażowane są między innymi Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Międzyamerykański Bank Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Bank Światowy, Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), Afrykański Bank Rozwoju (AfDB). Inicjatorką planu jest minister finansów USA Janet Yellen, która zabiega o jego realizację od wiosennego posiedzenia Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie.

Reklama

Oto podstawy planu

Jak podaje Associated Press, elementami planu jest reakcja na braki zbóż i nawozów na rynkach, pomoc w przygotowywaniu gruntów pod nowe uprawy i wsparcie finansowe dla producentów żywności. Banki oraz resort finansów USA przeznaczą na to w najbliższych miesiącach kilkadziesiąt miliardów dolarów. Braki nawozów i paliw oraz rosnące gwałtownie ceny żywności grożą destabilizacją uboższych społeczności i wzrostem migracji. Inwazja Rosji na Ukrainę bardzo poważanie zagroziła bezpieczeństwu żywnościowemu na całym świecie - przypomina AP.

Yellen przyjechała do Niemiec, gdzie w czwartek i piątek odbędzie się spotkanie szefów resortów finansów i gubernatorów banków centralnych państw G7. Amerykańska minister zapowiedziała we wtorek w Brukseli, że ma zamiar nakłonić państwa należące do tej grupy do zwiększenia pomocy finansowe dla Ukrainy.

Reklama