Na Uniwersytecie Warszawskim e-learning jest formą dodatkową, niektóre zajęcia – ćwiczenia, konwersatoria lub fakultety – odbywające się do tej pory w formie stacjonarnej są przenoszone na specjalną platformę e-learnignową. Inne opracowywane są od początku do końca z zamiarem prowadzenia ich w internecie. Są również zajęcia mieszane – część zajęć przeprowadza się stacjonarnie, część przez internet.

Jak wiele innych polskich uczelni Uniwersytet Warszawski korzysta z bezpłatnego oprogramowania – platformy Moodle. Jest łatwa w obsłudze zarówno dla prowadzących zajęcia, jak i uczących się. Nie przywiązujemy specjalnie wagi do formy graficznej, zależy nam przede wszystkim, by przyzwyczaić studentów do nauki przez Internet.

Studentowi wystarczy dostęp do Internetu i konto na uniwersyteckim serwerze. Gdy zdecyduje się na konkretne zajęcia, otrzymuje hasło i już może zacząć korzystać z zajęć na platformie e-learningowej.

Zadaniem wykładowcy prowadzącego nauczanie na odległość jest m.in. systematyzacja nauki, aby studenci uczyli się regularnie. Nie może być tak, że ktoś leniuchuje przez cały semestr, a potem jednorazowo nadrabia cały materiał. Proces uczenia się musi być rozłożony w czasie. Jednak to, kiedy i w jakich godzinach ktoś będzie się uczył, wchodził na stronę, czytał materiały i rozwiązywał zadania, jest dowolne.

Prowadzący zajęcia na bieżąco monitorują przebieg nauki. Przygotowują dla studentów zadania pozwalające sprawdzić, czy ktoś zapoznał się z tekstem i go zrozumiał. Może też sprawdzać, na ile student jest aktywny: czy wchodzi na stronę kursu, czy czyta materiały i bierze udział w dyskusjach.

Potwierdzenie opanowania materiału odbywa się już w tradycyjny sposób, w formie ustnego lub pisemnego egzaminu pod koniec semestru.

Gdzie można studiować on-line?

•Akademia Internetowa: www.isbiz.edu.pl

•Politechnika Warszawska: www.okno.pw.edu.pl

•Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim: www.pamctr.uni.lodz.pl

•Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie: www.pjwstk.waw.pl

•Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: www.e-sgh.pl

•Uniwersytet Warszawski – Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME): www.come.uw.edu.pl

•Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu: www.wsb-nlu.edu.pl

•Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: www.e-uczelnia.edu.pl

•Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: www.puw.edu.pl

•Wyższa Szkoła Zarządzania (The Polish Open University) w Warszawie: www.pou.pl

•Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie: www.zpsb.szczecin.pl