Same plusy

E-learning pozwala na zdobycie wykształcenia i podniesienie kwalifikacji bez konieczności uciążliwych dojazdów, rezygnacji z pracy, odrywania się od codziennych obowiązków służbowych czy spraw rodzinnych. Komputer z dostępem do Internetu umożliwia uczącym się nie tylko korzystanie z wszelkich materiałów dydaktycznych, ale także rozwiązanie zadań, problemów, przygotowanie raportów, projektów oraz wirtualne spotkania z wykładowcami i innymi studiującymi.

Plusem wirtualnego studiowania są także oszczędności finansowe. Nie trzeba dojeżdżać na uczelnię, płacić za nocleg, kupować podręczników ani kserować materiałów. Można uczyć się w dowolnym miejscu i czasie oraz w najwłaściwszym dla nas tempie. Wszystko, co potrzebne do nauki, dostaniemy od wykładowców.

Zdaniem pracodawców dyplom ukończenia studiów on-line nie ustępuje temu z tradycyjnej uczelni. Co więcej, pracodawcy zaczynają coraz bardziej doceniać absolwentów wirtualnych studiów, szczególnie ze względu na kompetencje, jakimi musieli się wykazać podczas nauki – przede wszystkim samodyscypliną, cierpliwością i systematycznością. Dodatkowo ich wartość na rynku pracy podnosi umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

Trzymają poziom

Studia przez Internet to jednak nie tylko nauka przed komputerem. Na obronę pracy magisterskiej do siedziby uczelni trzeba pofatygować się osobiście. Także niektóre egzaminy i zaliczenia będą wymagały wizyty na uczelni.

Programy studiów realizowane metodą e-learningową muszą spełnić określone wymogi. W ofercie uczelni prowadzących studia przez Internet są studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

W jednym czasie czy nie?

Studiować można na różne sposoby. Synchronicznie – wtedy wszyscy studenci danego kierunku czy danej grupy spotykają się z wykładowcą w tym samym czasie; asynchronicznie – gdy nie jest wymagany kontakt o tej samej porze.

Blended learning (nauczanie hybrydowe) to z kolei nauka mieszana – gdy tradycyjne zajęcia są wspomagane nowoczesnymi technikami multimedialnymi.

Co oznacza wirtualna edukacja?

• elastyczny sposób nauczania w dowolnym miejscu, czasie i tempie dostosowanym do uczącego się;

• przebieg nauczania bez bezpośredniego kontaktu wykładowcy/nauczyciela z uczniem (z wyjątkiem np. egzaminów);

• zastosowanie specyficznych form nauczania, specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych opakowanych w atrakcyjną formę;

• zastosowanie dogodnego sposobu komunikowania się pomiędzy wykładowcą a studentem, np. czat, e-mail, forum;

• możliwość łączenia z tradycyjnymi formami kształcenia (np. w formie stacjonarnej).

Gdzie można studiować on-line?

•Akademia Internetowa: www.isbiz.edu.pl

•Politechnika Warszawska: www.okno.pw.edu.pl

•Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim: www.pamctr.uni.lodz.pl

•Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie: www.pjwstk.waw.pl

•Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: www.e-sgh.pl

•Uniwersytet Warszawski – Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME): www.come.uw.edu.pl

•Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu: www.wsb-nlu.edu.pl

•Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: www.e-uczelnia.edu.pl

•Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: www.puw.edu.pl

•Wyższa Szkoła Zarządzania (The Polish Open University) w Warszawie: www.pou.pl

•Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie: www.zpsb.szczecin.pl