O różnych aspektach szkolenia mówi Piotr Kozbur - firma WASKO SA, Media Equal, program „Dojrzałość wykorzystuje wiedzę”

E-learning jest niewątpliwie nowoczesnym, praktycznym podejściem do edukacji człowieka w XXI w. Atutem e-learningu jest komfort elastycznego dopasowania czasu na naukę do własnego trybu życia. Zdalne nauczanie nie stwarza ograniczeń ze względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Nie tylko nie tworzy barier, znosi też istniejące. Osoby niepełnosprawne nie muszą obawiać się kłopotów związanych z przemieszczaniem się. Osoby nieśmiałe, dla których bezpośredni kontakt z nauczycielem powoduje stres, dzięki zdalnej edukacji mogą w większym stopniu skoncentrować się na nauce. Istnieje możliwość nieograniczonego powtarzania lekcji. To dobra metoda dla osób, które źle się czują w dużych grupach, lubią pracować indywidualnie, we własnym tempie.

Zupełnie nowe oblicze edukacji kształtują urządzenia multimedialne. Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy w takiej formie muszą wykazać się samodyscypliną i samodzielnością. Nie może zabraknąć im motywacji. Warto zauważyć, iż taka metoda nauczania kształtuje osobowość człowieka i jego zdolności organizacyjne. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że edukacja może być nieefektywna, kiedy uczący się nie potrafi sumiennie wypełniać założeń tej metody. Dla osób, które potrzebują mobilizacji i kontroli nauczyciela, metoda ta może być kłopotliwa. Również rezygnacja z bezpośredniej komunikacji na rzecz np. internetu ogranicza powstawanie więzi społecznych i może powodować alienację jednostki. Problem ten jest jednak dużo szerszy i nie sprowadza się tylko do e-learningu, lecz do całego obszaru komunikowania za pomocą środków masowego przekazu.

Edukacja na odległość na razie nie daje możliwości studiowania wszystkich dyscyplin, ale e-learning stosuje się coraz powszechniej. Przedsiębiorstwa i instytucje wprowadzające nowe technologie oczekują od swoich pracowników ustawicznego dokształcania się tak, by mogli oni nadążyć za wymaganiami rynku. Najkorzystniejszą formą z ich punktu widzenia jest właśnie edukacja on-line. Eliminuje ona koszty związane z tradycyjną formą szkoleń – choćby transportu, obsługi szkoleń, wynajęcia ośrodka szkoleniowego, druku materiałów lub wyżywienia. Jest dogodna z perspektywy racjonalizacji czasu pracy. W e-learningu mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy. Jego efekty z kolei mogą być z łatwością weryfikowane.

E-learning wprowadził rewolucję w procesie dydaktycznym. Trudno oprzeć się wrażeniu, że tak jak i inne dziedziny życia edukacja jest skazana na wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu. Ma to swoje zalety i wady, ale wad nie były przecież pozbawione również szkolenia stacjonarne. Dlatego nie przesądzając, która z metod jest bardziej skuteczna, można korzystać z wszystkich pomocy dydaktycznych. Ważny jest przecież efekt końcowy – zdobyta wiedza.

Jednak najważniejszy w kształceniu – zarówno tradycyjnym, jak i tym z wykorzystaniem mediów elektronicznych – pozostaje wciąż człowiek. To od niego nadal zależy, czy potrafi właściwie skorzystać z oferowanych mu możliwości.