Bankowe tabele opłat i prowizji są często obszerne i skomplikowane. Warto jednak poświęcić trochę czasu, aby dowiedzieć się za jakie czynności bank może naliczyć opłatę. Zasady ich naliczania znacznie się różnią w poszczególnych bankach. Dyspozycja, która w jednym banku jest bezpłatna, w innym może słono kosztować. Expander przeanalizował tabele opłat bankowych i wyszukał przykłady nietypowych czynności, które wiążą się z opłatą.

>>>Tak banki zbierają z nas haracz

Zdarza się, że klienci zamykają konto i przenoszą swoje oszczędności do innego banku. Oferta nowego banku może jednak rozczarować i klient może zdecydować się na powrót do starego banku. Nie wszystkie banki przyjmą taką osobę z otwartymi ramionami. Dla przykładu w Lukas Banku za otwarcie Rachunku Oszczędzam klient musi bowiem zapłacić 20 zł, w sytuacji gdy od jego zamknięcia nie minęło 90 dni.

Banki każą nam też płacić, gdy zamkniemy konto zbyt wcześnie, albo jeśli zmieniamy rachunek na mniej prestiżowy. Słono może nas też kosztować płatność kartą. Jeśli używamy karty do rachunku oszczędnościowego Aliora, to za transakcję zapłacimy 5 złotych.

Zapłacimy frycowe, także, gdy zapomnimy hasła do konta internetowego. Choć większość banków pomoże nam za darmo, to w Invest Banku i Lukasie zapłacimy kilka złotych prowizji.

Bank

Za co opłata

Wysokość prowizji (w PLN)

Lukas

Otwarcie rachunku Oszczędzam, jeśli następuje w ciągu 90 dni od daty jego zamknięcia i było powiązane z tym samym kontem

20

Lukas

Zmiana hasła lub identyfikatora

3,5

BGŻ

Zmiana rodzaju konta z droższego na tańsze

20

BOŚ

Zamknięcie konta Wyjątkowego przed upływem 9 miesięcy od jego otwarcia

50

BOŚ

Dodatkowa opłąta za zlecenie przelewu z datą przyszłą, dalszą niż jutrzejsza

3

Invest Bank

Opłata za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego rezygnację z karty kredytowej w innym banku

10 / dzień

Invest Bank

Zmiana daty płatności raty

150

Alior Bank

Opłata za dokonanie transakcji bezgotówkowej kartą wydaną do rachunku oszczędnościowego, czy walutowego

5

Millenium

Przelew złożóny w kasie, jeśli nie mamy w banku konta

30