"Resort skarbu prowadzi prace nad wyborem optymalnego sposobu prywatyzacji Banku Gospodarki Żywnościowej" - poinformowała wiceminister skarbu Joanna Schmid podczas posiedzenia sejmowej komisji skarbu. Wiceminister skarbu podkreśliła, że w sierpniu 2007 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ podjęło uchwałę o rozpoczęciu procesu w sprawie dopuszczenia akcji banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Reklama

"W czerwcu 2008 roku Ministerstwo Skarbu Państwa po konsultacji z grupą Rabobank - strategicznym akcjonariuszem BGŻ - w związku z niesprzyjającymi warunkami rynkowymi,zdecydowało się nie podejmować w najbliższym czasie decyzji o terminie publicznej oferty akcji BGŻ. Decyzja ta była wynikiem analiz i obserwacji sytuacji na rynkach kapitałowych, w szczególności w europejskim sektorze bankowym" - wyjaśniła Schmid.

Skarb Państwa ma 37,26 proc. akcji BGŻ. Rabobank International Holding B.V. kontroluje 59,35 proc. akcji tego banku; pozostałe 3,39 proc. akcji należy do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego..Przypomniała, że w lutym 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy MSP, Rabobankiem i BGŻ, zgodnie z którą do końca 2011 roku z inicjatywy resortu skarbu może zostać przeprowadzony proces oferty publicznej ponad 37 proc. akcji banku, należących do SP.Pożyczka Ekspresowa.

Czytaj dalej>>>



"Obecnie prowadzone są prace nad wyborem optymalnej ścieżki prywatyzacyjnej BGŻ - czy korzystniej jest zbyć akcje banku na rzecz inwestora strategicznego jakim jest Rabobank, czy poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. Te decyzje w Ministerstwie Skarbu Państwa nie zostały jeszcze podjęte" - podkreśliła Schmid.

"Oczekujemy na zamknięcie roku 2009 BGŻ, żeby ostatecznie przyjrzeć się wynikom finansowym i podjąć jak najlepsze decyzje" - dodała.Wiceminister skarbu zapowiedziała, że MSP rozmawia z resortem infrastruktury o różnych scenariuszach dotyczących przyszłości Banku Pocztowego.

75 proc. akcji minus jedna akcja Banku Pocztowego należy do Poczty Polskiej, a 25 proc. plus jedna akcja do PKO BP. Minister infrastruktury sprawuje nadzór właścicielski nad Pocztą Polską i pośrednio nad Bankiem Pocztowym.

Schmid podkreśliła, że zarząd PKO BP został zobowiązany do przedstawienia MSP strategii dotyczącej Banku Pocztowego. Chodzi o rozważenie różnych scenariuszy - ewentualnego zbycia akcji Banku Pocztowego należących do PKO BP na rzecz większościowego akcjonariusza, czyli Poczty Polskiej, bądź o możliwość rozwoju banku w ramach dwóch grup kapitałowych - PKO BP i Poczty Polskiej.

"Na dzień dzisiejszy trudno przesądzić, które z tych rozwiązań zostanie zaproponowane. Dyskutujemy z ministrem infrastruktury, który jest pośrednio właścicielem Banku Pocztowego poprzez Pocztę Polską, który scenariusz byłby najkorzystniejszy" - wyjaśniła Schmid.