Dla kogo zasiłek?Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które:

Są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Posiadają status osoby bezrobotnej.

Reklama

W okresie 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy, przez co najmniej 365 dni były zatrudnione i odprowadzały składki na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od czerwca 2024

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy:

Staż pracy krótszy niż 5 lat:

  • Pierwsze 90 dni: 1209,94 zł netto
  • Kolejne miesiące: 950,22 zł netto

Staż pracy od 5 do 20 lat:

  • Pierwsze 90 dni: 1512,42 zł netto
  • Kolejne miesiące: 1187,73 zł netto

Staż pracy powyżej 20 lat:

  • Pierwsze 90 dni: 1814,90 zł netto
  • Kolejne miesiące: 1425,33 zł netto

Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych 2024?

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniony od stażu pracy:

Staż pracy od 3 do 5 lat: 120 dni

Staż pracy od 5 do 15 lat: 180 dni

Staż pracy od 15 do 25 lat: 270 dni

Staż pracy powyżej 25 lat: 365 dni

Dodatkowe informacje

Osoby, które utraciły pracę nie z własnej winy (np. z powodu zwolnienia grupowego), mogą mieć prawo do zasiłku przez dłuższy okres.

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany co miesiąc, z dołu, za okresy miesięczne.

Osoba pobierająca zasiłek jest zobowiązana do aktywnego poszukiwania pracy i stawienia się na wezwanie urzędu pracy.