W 2024 roku wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian. Oznacza to, że kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat.

Reklama

Czy zmiany są planowane?

Choć w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy dotyczące ewentualnych zmian w wieku emerytalnym, to na razie rząd nie planuje żadnych modyfikacji w tym zakresie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wielokrotnie podkreślało, że obecne przepisy są stabilne i nie ma potrzeby ich zmiany.

Co warto wiedzieć o wieku emerytalnym?

Wiek emerytalny a wiek przedemerytalny. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza automatycznego przejścia na emeryturę. Można pracować dłużej i przejść na emeryturę w tzw. wieku przedemerytalnym.

Emerytura wcześniejsza. W niektórych przypadkach możliwe jest przejście na emeryturę wcześniej niż w wieku emerytalnym, np. ze względu na wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub ze względu na niezdolność do pracy.

Zmiany w przepisach. Warto śledzić aktualne informacje dotyczące wieku emerytalnego, ponieważ przepisy mogą ulec zmianie w przyszłości.

Podsumowanie

W 2024 roku wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian. Choć temat ten budzi wiele emocji i dyskusji, to na razie rząd nie planuje żadnych modyfikacji. Warto jednak śledzić informacje na ten temat, ponieważ sytuacja może ulec zmianie w przyszłości.