Reklama

Studia a staż pracy. Przede wszystkim, okres studiów nie jest wliczany bezpośrednio do stażu pracy, który jest podstawą do obliczenia wysokości emerytury. Staż pracy to czas, w którym pracownik odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne. Im dłuższy staż pracy, tym wyższa emerytura.

Emerytura. Okresy składkowe i nieskładkowe

Jednak studia wyższe są uwzględniane przy obliczaniu emerytury jako tzw. okres nieskładkowy. Okres nieskładkowy to czas, który nie był objęty obowiązkowymi składkami, ale jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości. Do okresów nieskładkowych zalicza się m.in. okres pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, okres studiów czy służby wojskowej.

Ile lat studiów wlicza się do emerytury?

Osobom, które ukończyły studia wyższe na jednym kierunku, przysługuje dodatek 8 lat do okresu składkowego. Nie ma znaczenia, czy były to studia dzienne, wieczorowe czy zaoczne. Należy jednak pamiętać, że dodatek 8 lat za wykształcenie wyższe wlicza się tylko raz. Oznacza to, że ukończenie dwóch kierunków studiów nie przełoży się na dodatkowe lata do okresu składkowego.

Jak udokumentować okres studiów?

Aby okres studiów został uwzględniony przy obliczaniu emerytury, należy przedstawić w ZUS odpowiednie dokumenty potwierdzające ukończenie studiów, np. dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni.