Komu przysługuje dodatek dla sieroty zupełnej?

O dodatek dla sieroty zupełnej mogą starać się osoby, których oboje rodziców nie żyje. Możliwe jest to również w przypadku, gdy matka nie żyje, a ojciec jest nieznany. Po zmarłych rodzicach lub zmarłej matce powinna przysługiwać renta rodzinna.

Nie ma tutaj znaczenia, ile osób jest uprawnionych do otrzymania tego dodatku – każde dziecko może się o nie starać, a jego wysokość będzie taka sama dla wszystkich.

Reklama

Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej w 2024 roku?

Jak podaje ZUS, wysokość dodatku jest stała, natomiast jego kwota podwyższana jest każdego roku wraz z waloryzacją renty rodzinnej. Do końca lutego 2024 roku wynosiło ono 553,30 zł, natomiast od 1 marca 2024 roku – 620,36 zł.

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej

Osoba, która uzyskała prawo do dodatku dla sieroty zupełnej, może o nie wnioskować w dowolnym momencie. Należy wówczas złożyć:

  • wniosek o dodatek;
  • dokumenty, które potwierdzają datę zgonu rodziców osoby uprawnionej;
  • dokument, który potwierdzi datę zgonu matki, a także akt urodzenia, który potwierdzi, że ojciec jest nieznany.

Dokumenty należy złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika) w jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź polskiego urzędu konsularnego.

Dodatek dla sieroty zupełnej: Ile trzeba czekać na decyzję ZUS-u?

Wniosek i dokumenty są analizowane, może być również przeprowadzane postępowania wyjaśniające; organ rentowy ma 30 dni na wydanie decyzji od wyjaśnienia ostatniej okoliczności do tego niezbędnej.