Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do 3 czerwca 2024 roku należy zweryfikować, podpisać i odesłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS wniosek o zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podpowiadamy jak to zrobić.

Reklama

Zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne – kogo dotyczy?

Część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2023 roku podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma bowiem obowiązek rozliczyć w skali roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie osiągniętych przychodów/dochodów.

Reklama

Dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok należało złożyć najpóźniej do dnia 20 maja 2024 roku. Tego dnia upłynął również termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej.Jakie dokumenty należy złożyć?

Rozliczenie roczne należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024 roku:

  • ZUS DRA – osoby prowadzące działalność jednoosobową,
  • ZUS RCA – osoby opłacające składki za siebie oraz za inne osoby (np. zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców).

W tym celu należy wypełnić blok "Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne":

  • XII w ZUS DRA lub
  • III.F w ZUS RCA.

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba, że płatnik ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Z kolei jeśli została opłacona w kwocie niższej niż ustalona – należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 r.

Jak otrzymać zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Wniosek o zwrot nadpłaty zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS na drugi dzień po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek będzie dostępny w widoku Dokumenty i wiadomości, w sekcji Dokumenty robocze.

We wniosku trzeba wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot. Wniosek ten należy przesłać do ZUS przez PUE najpóźniej do 3 czerwca 2024 roku.

Zwrot nadpłaty składki na wskazany rachunek bankowy trafi do odbiorców najpóźniej do 1 sierpnia 2024 roku. Jeśli natomiast nie złożymy wniosku o zwrot ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika najpóźniej do końca 2024 roku.