"Rehabilitacja 25 plus". Co to za program?

"Rehabilitacja 25 plus" jest pilotażowym programem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Adresatami programu są ośrodki edukacyjne świadczące usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Otrzymane środki muszą przeznaczyć dla swoich absolwentów, którzy ukończyli 25. rok życia.

Osoby te muszą mieć stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim albo niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami oraz nie mogą być nigdzie zatrudnione. Nie mogą też uczestniczyć w rehabilitacji odbywającej się w placówkach dziennej aktywności, takich jak np. warsztaty terapii zajęciowej czy środowiskowe domy samopomocy. Dofinansowanie na jedną osobę może wynieść 3200 zł.

Reklama
Reklama

Dla kogo program "Rehabilitacja 25 plus"?

Do wspomnianych ośrodków edukacyjnych, które mogą skorzystać z programu "Rehabilitacja 25 plus", zaliczają się:

  • ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW),
  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW),
  • szkoły specjalne przysposabiające do pracy (SPdP),
  • inne placówki edukacyjne, w których realizuje się obowiązek nauki osób z niepełnosprawnością.

Na co można przeznaczyć wsparcie z programu "Rehabilitacja 25 plus"?

Wsparcie finansowe otrzymane w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus" ośrodki te mogą przeznaczyć na usługi opiekuńcze, ale również na aktywizację w sferze intelektualnej, fizycznej, społecznej i zawodowej. Zakres szczegółowych działań jest tutaj bardzo szeroki:

  • zajęcia usprawniające i terapeutyczne,
  • zajęcia w ramach kół zainteresowań,
  • pomoc w rozwijaniu samodzielności,
  • pomoc psychologiczna,
  • transport.

Program "Rehabilitacja 25 plus": Kiedy mija termin składania wniosków?

Placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus" do tego oddziału PFRON, który jest właściwy ze względu na ich siedzibę. Wnioski na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są od 29 kwietnia. Ich nabór zakończy się 7 czerwca tego roku.

Program "Rehabilitacja 25 plus" ma przede wszystkim pomóc osobom z niepełnosprawnościami, które są absolwentami specjalistycznych ośrodków edukacyjnych. Uzyskane w jego ramach środki mają wspierać je w jak najlepszym samodzielnym funkcjonowaniu w życiu społecznym. Dzięki temu będą mogły otrzymać też pomoc w codziennych czynnościach oraz możliwość rozwoju zawodowego. Będą też mogły mieć zapewnioną rehabilitację, której potrzebują ze względu na swój stan zdrowia.