ZUS: termin rozliczenia upływa 20 maja

Na koncie X (Twitter) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiło się przypomnienie o konieczności rozliczenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. ZUS przypomina, że przygotowanie tego rozliczenia dotyczy każdej osoby:

  • prowadzącej pozarolniczą działalność,
  • podlegającej w 2023 roku ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • opodatkowanej podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym.
Reklama

Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest ustalana za rok składkowy trwający od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Reklama

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS-u?

Roczne rozliczenie składek za 2023 r. musi zostać wykazane w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność mowa o druku ZUS DRA. Osoby opłacające składki za siebie oraz pracowników są zobowiązane do złożenia druku ZUS RCA. Jak przypomina ZUS w dokumentach należy wypełnić blok "Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne", a dane do wyliczenia składek muszą być wykazane oddzielnie dla każdej z form opodatkowania. ZUS przypomina również o informacjach i narzędziach dostępnych dla płatników – tu m.in. o kalkulatorze do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie społeczne (dostępnym na stronie zus.pl).

Kiedy przysługuje zwrot nadpłaconej składki?

Zwrotu mogą spodziewać się osoby, które opłaciły składki w kwocie wyższej niż ustalona. Wyjątkiem będą płatnicy posiadający zaległości z tytułu składek lub pobierający nienależnie świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Jeżeli wykazano nadpłatę, na drugi dzień po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem składek na profilu płatnika w ZUS PUE pojawi się dokument RZS-R. Jest to wniosek o zwrot nadpłaty, który powinien być widoczny w "Dokumentach roboczych". Płatnik powinien uzupełnić dokument o numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelany zwrot. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej do 3 czerwca, a zwrot nadpłaty składki zostanie przesłany na konto płatnika najpóźniej do 1 sierpnia.

Reklama

Co zrobić, gdy składkę rozliczono błędnie?

Jak wyjaśnia ZUS, w przypadku błędnego rozliczenia należy składać dokumenty korygujące wysokość składek za poszczególne miesiące 2023. Terminy składania dokumentacji:

  • do 1 lipca 2024 – jeżeli płatnik nie składa wniosku o zwrot nadpłaty,
  • najpóźniej do dnia w którym płatnik składa wniosek o zwrot nadpłaty.

W razie pytań lub problemów z rozliczeniem ZUS udziela pomocy mailowo (cot@zus.pl), w Centrum Kontaktu Klientów lub podczas umówionej e-wizyty. Poradę odnośnie rocznego rozliczania składek zdrowotnych można również uzyskać u doradców płatnika w placówkach ZUS.