Dodatek pielęgnacyjny od marca zwiększył swoją kwotę. To świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane określonej grupie osób. Ile teraz wynosi socjalna zapomoga i kto może się o nią starać? Sprawdź to poniżej!

Dodatek pielęgnacyjny. Ile wynosi i komu przysługuje?

W marcu wzrosła kwota dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie z 294,39 zł zwiększyło się do 324,39 zł. Taka kwota będzie obowiązywać aż do 28 lutego 2025 roku, czyli do kolejnej waloryzacji.

Reklama

Pieniądze z ZUS przysługują z urzędu seniorom, którzy ukończyli 75 lat. Te osoby nie muszą składać żadnych dokumentów, aby co miesiąc otrzymywać świadczenie dodawane do przysługującej im emerytury lub renty.

Kto jeszcze może otrzymać dodatek pielęgnacyjny z ZUS?

Świadczenie w postaci dodatku pielęgnacyjnego mogą pobierać również te osoby, które nie są zdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. W takim przypadku nie obowiązuje kryterium wiekowe. Aby co miesiąc otrzymywać pieniądze, należy złożyć wniosek do ZUS i zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9 wydane przez lekarza, który prowadzi leczenie.

Kiedy ZUS nie przyznaje świadczenia?

Kwota, jaką przyznaje ZUS, może odciążyć budżet osób starszych i schorowanych. Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy pomimo spełnionych kryteriów ZUS nie wypłaca dodatku pielęgnacyjnego.

Pieniądze nie przysługują osobie, która jest w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu opieki społecznej albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Pieniądze jednak zostaną przyznane, jeżeli pensjonariusz przebywa poza wybraną placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Ważną informacją jest też to, że dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z opodatkowania dochodowego. Nie podlega też żadnej egzekucji sądowej i administracyjnej.