Świadczenie pieniężne w postaci bonu energetycznego ma przysługiwać po spełnieniu kryterium dochodowego już od lipca 2024. Bon ma być zróżnicowany kwotowo. Wyniesie od 300 do 1200 zł, a wsparcie będzie zależało od liczby osób w gospodarstwie domowym. Bon będzie wypłacany jednorazowo.

Reklama

Bon energetyczny. Komu będzie przysługiwać i na jakich zasadach?

Projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że od drugiej połowy roku aż do 31 grudnia 2024 niektórzy będą mogli liczyć na ulgę w postaci bonu energetycznego. Wsparcie ma objąć różne grupy beneficjentów i odciążyć ich budżet. Pokryje też w części rachunki za energię elektryczną.

Reklama

Bon obejmie gospodarstwa domowe, których dochody w roku ubiegłym nie przekroczyły 2500 zł na osobę (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) lub 1700 zł na osobę (w gospodarstwach wieloosobowych). Na ulgę mogą też liczyć odbiorcy wrażliwi, czyli osoby w trudnej sytuacji materialnej, które samotnie zamieszkują domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach. Wsparcie ma trafić też do beneficjentów pomocy społecznej.

Reklama

Bon energetyczny. Zasada złotówka za złotówkę

Bon będzie przyznany nawet po przekroczeniu wymienionych kryteriów. Ustalono, że w takich sytuacjach obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. To oznacza, że kwota będzie pomniejszana dokładnie o tyle, ile wyniosło przekroczenie progu dochodowego. Minimalną sumą do wypłacenia bonu będzie 20 zł. Poniżej tej kwoty środki nie będą przekazywane.

Wniosek o bon energetyczny będzie można złożyć do gminy. Jednostkom podziału administracyjnego przysługiwać będzie 2% wartości wypłaconych świadczeń na tzw. poczet obsługi ustawowego zadania.

Bon energetyczny. Ile wyniesie?

Beneficjentów bonu energetycznego podzielono na 4 grupy i zaproponowano następujące kwoty:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 300 zł,
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 lub 3 osób – 400 zł,
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 lub 5 osób – 500 zł,
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Jeżeli ktoś korzysta ze źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną (np. pompą ciepła), wymienione powyżej kwoty w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym automatycznie należy podwoić.