Emeryci-sportowcy to szczególna grupa pobierająca świadczenia. Obowiązują ich bowiem nieco inne zasady. Od 2000 roku Ministerstwo Sportu przyznaje im tzw. emeryturę olimpijską. To świadczenie jest wypłacane z budżetu państwa i trafia do medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. Szczegółowe zasady dotyczące jego przyznawania znajdują się w Ustawie o sporcie.

Reklama

Komu przysługuje emerytura olimpijska?

Aby zakwalifikować się do emerytury olimpijskiej, trzeba spełnić kilka warunków.

  • Osoba musiała zdobyć przynajmniej jeden medal na igrzyskach olimpijskich od 2000 roku, zawodach „Przyjaźń 84”, igrzyskach paraolimpijskich lub zawodach sportowych dla niepełnosprawnych przed 1992 rokiem, będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, igrzyskach głuchych lub zawodach sportowych przed 2001 rokiem, które były odpowiednikiem igrzysk głuchych.
  • Konieczne jest ukończenie 40. roku życia.
  • Osoba musi mieć polskie obywatelstwo i być niekarana.
  • Po ukończeniu 40. roku życia osoba nie może kontynuować kariery sportowej i brać udziału w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportowy.

Do tej grupy kwalifikuje się wielu znanych sportowców, m.in. Otylia Jędrzejczak, Adam Małysz, czy Robert Korzeniowski. Co istotne, na wysokość emerytury olimpijskiej oraz prawo do świadczenia nie wpływa liczba zdobytych medali oraz ich kolor.

Ile wynosi emerytura olimpijska i jak o nią wnioskować?

O zasady dotyczące przyznawania tego świadczenia zapytał “Fakt”. Poniżej odpowiedź biura prasowego Ministerstwa Sportu.

"Świadczenie wypłacane jest co miesiąc i nie podlega waloryzacji, a jego wysokość w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa ustawa budżetowa przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,8".

W tym roku emerytura olimpijska wynosi 4203,04 zł brutto miesięcznie. W zeszłym roku było to 3942,81 zł brutto. To stała kwota, która nie ma związku z sytuacją finansową sportowca. Należy traktować ją jako wyróżnienie za wyniki, a nie jako pomoc socjalną.

Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku, zaświadczenia o uzyskaniu medalu z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zaświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym z Polskiego Komitetu Sportowego, a oprócz tego oświadczenia o niekaralności i potwierdzenia polskiego obywatelstwa. Decyzję o przyznaniu emerytury olimpijskiej podejmuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Emerytura olimpijska bez trzynastki i czternastki

Reklama

W odpowiedzi ministerstwa cytowanej przez “Fakt” można przeczytać również, że “świadczenie pieniężne dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych tylko potocznie nazywane jest 'emeryturą olimpijską' i nie jest do niego wypłacana trzynasta i czternasta emerytura".

Sportowcy mogą jednak liczyć na jednorazowe nagrody pieniężne, które są przyznawane przez Polski Komitet Olimpijski. Należy dodać, że pobieranie emerytury olimpijskiej nie wyklucza pobierania głównego świadczenia emerytalnego. Potwierdza to Artur Fal, adwokat z kancelarii Lex Sport w rozmowie z Rzeczpospolitą.

- “Są one od siebie niezależne. W sytuacji gdy sportowiec nabywa prawo do emerytury wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie to wypłacane jest równolegle do tzw. emerytury olimpijskiej. Przelewają je też odrębne podmioty. Emeryturę z FUS przekazuje ZUS lub KRUS. Z kolei olimpijską wypłaca urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej” - wyjaśnia Artur Fal.