Kolejne podwyżki w budżetówce

Obok nauczycieli, obiecane przez rząd podwyżki dostała jak dotąd tylko część pracowników budżetówki. Pozostali nadal czekają. Ale w drugiej połowie roku ma się to zmienić. Wyższych pensji mogą się spodziewać kolejne grupy zatrudnionych w sferze budżetowej.

Od 1 lipca wzrost wynagrodzeń mają zagwarantowany pracownicy ochrony zdrowia oraz pracownicy socjalni. Zgodnie z zapowiedzią resortu pracy w tym samym czasie poprawią się również zarobki zatrudnionych w jednostkach samorządowych.

Reklama

Podwyżki w ochronie zdrowia

Od lipca wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów czy diagnostów laboratoryjnych. Coroczna zmiana stawek uzależniona jest od wysokości średniej krajowej. Gwarantuje to ustawa. Przeciętne wynagrodzenie w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł, co oznacza wzrost o 809,33 zł w porównaniu do poprzedniego roku. Na tej podstawie będzie obliczana rewaloryzacja zarobków w ochronie zdrowia.

Minimalne wynagrodzenie wyglądać będzie następująco:

  • lekarze i lekarze dentyści ze specjalizacją10 375,45 zł (wzrost o 1173,53 zł)
  • lekarze i lekarze dentyści bez specjalizacji - 8 515,02 zł (wzrost o 963,1 zł)
  • farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, psychologowie kliniczni i wykonujący inne zawody medyczne z wyższym wykształceniem i ze specjalizacją oraz pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa i położne z tytułem magistra położnictwa i specjalizacją - 9 230,57 zł (wzrost o 1 044,04 zł). W przypadku braku wyższego wykształcenia lub specjalizacji stawki są odpowiednio niższe - od 6726,15 zł do 7 298,59 zł
  • stażyści - 6 797,71 zł (wzrost o 768,87 zł)

Podwyżki dostaną również inni pracownicy wykonujący zawody medyczne oraz pozostali zatrudnieni w jednostkach ochrony zdrowia.

Podwyżki dla pracowników socjalnych

Podwyżka dla pracowników socjalnych również ma być wypłacana od 1 lipca. Rząd przyjął już projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który zgodnie z planem ma wejść w życie w drugiej połowie roku. Wprowadza ona comiesięczny dodatek motywacyjny dla pracowników socjalnych. Mają oni otrzymać do pensji dodatkowy 1000 zł brutto. Podwyżka obejmie około 190 tys. osób. Wśród nich znajdą się pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej i pracownicy opieki nad dziećmi do lat trzech.

Podwyżki dla pracowników samorządowych

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 lipca wzrosnąć ma również minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych. Obecnie minimalne stawki wynoszą od 3300 zł do 5500 zł w zależności od stanowiska. Wynagrodzenia mają być wyższe o od 700 zł do 1000 zł. Po zmianach minimalne stawki wynosiłyby od 4 000 zł do 6 200 zł. Na razie jest to projekt rozporządzenia, ale jego wejście w życie również planowane jest na lipiec 2024 r.