Odbierasz emeryturę osobiście? Musisz okazać dokument

Jak możemy przeczytać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, we wrześniu 2023 roku już niemal 80 proc. emerytów i rencistów pobierało swoje świadczenia na konto bankowe. I choć liczby stale rosną, a otrzymywanie pieniędzy w ten sposób ma wiele plusów, to około 20 proc. świadczeniobiorców odbiera emeryturę za pośrednictwem przekazu pocztowego, czyli przy pomocy listonosza.

W związku z przepisami z kwietnia 2023 roku listonosz może zażądać od emeryta przy odbieraniu świadczenia okazania dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości. Może o to poprosić nawet, jeśli zna osobę, której przekazuje emeryturę, choć regulamin tego nie wymaga. Gdy emeryt odmówi okazania dokumentu lub go nie ma, listonosz może nie wydać świadczenia.

Reklama

Pracownicy Poczty Polskiej są uprawnieni do tego, by sprawdzać tożsamość osób, która odbiera przekaz pieniężny, na przykład emeryturę lub rentę. Konieczne jest spisanie danych z okazanego dokumentu. Początkowo przepisy stanowiły, że tożsamość należy sprawdzić, nawet jeśli listonosz zna świadczeniobiorcę. To sprawiło, że pojawiły się głosy sprzeciwu, ponieważ nieprzekazanie świadczenia przez brak dowodu osobistego było problemem dla osób, dla których jest to jedyne źródło dochodu. Jak podaje portal Prawo.pl, Poczta Polska uwzględniła uwagi klientów, przeanalizowała też, w jaki sposób można ten proces usprawnić, dzięki temu w regulaminie wprowadzono zmiany.

Reklama

Wprowadzono zmiany w przepisach

Tym samym par. 17 ust. 1 Regulaminu świadczenia usługi przekaz pocztowy został zmodyfikowany. Nie jest konieczne okazywanie dokumentu tożsamości pracownikowi Poczty Polskiej w przypadku przekazów od jednostki sektora finansów publicznych, w tym emerytur i rent, jeśli pracownik zna osobę, której przekazuje pieniądze.

Jak stanowi ust. 1 wspomnianego regulaminu: "Kwotę przekazu pocztowego wypłaca się po uprzednim:

  • ustaleniu przez pracownika Poczty Polskiej S.A. osoby uprawnionej do odbioru zgodnie z ustawą,
  • sprawdzeniu tożsamości odbiorcy, o ile nie jest znany osobiście pracownikowi Poczty Polskiej S.A.,
  • uiszczeniu przez odbiorcę opłat ciążących na przekazie pocztowym,
  • pokwitowaniu przez odbiorcę otrzymania kwoty przekazu pocztowego na odpowiednim dokumencie odbioru, a jeśli przekaz pocztowy nadany jest za potwierdzeniem odbioru – również na formularzu tego potwierdzenia".

Jakie dane są niezbędne listonoszowi do weryfikacji tożsamości?

Jeśli jednak listonosz poprosi o okazanie dokumentu, musi w tym przypadku ustalić i spisać dane osoby fizycznej pobierającej emeryturę. Są to: imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, oraz seria i numer dokumentu tożsamości.