Czym jest emerytura mieszana?

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym, które jest wypłacane obywatelom po osiągnięciu określonego wieku. Jej celem jest zapewnienie dochodu osobom, które przestają pracować - jest to zabezpieczenie socjalne.

Emeryturamieszana to świadczenie, którego wysokość jest ustalana jednocześnie według starych i nowych zasad. Wszystko zależy od roku, w którym zostało nabyte prawo do emerytury.

Reklama

Kto może otrzymać emeryturę mieszaną i jakie warunki trzeba spełnić?

Jak podaje portal Zus.pl, emerytura mieszana to świadczenie, z którego może skorzystać każda osoba, która:

  • w latach 2009–2014 osiągnęła obowiązujący w tym okresie powszechny wiek emerytalny,
  • nie pobierała wcześniejszej emerytury na podstawie art. 46 lub 50 ustawy emerytalnej,
  • nie przystąpiła do OFE czyli otwartego funduszu emerytalnego lub też za pośrednictwem ZUS przekazała na dochody budżetu państwa środki, które zgromadziła na rachunku w OFE.

Czy wysokość emerytury mieszanej różni się od zwykłej emerytury?

Wysokość emerytury mieszanej jest w obliczana w inny sposób niż tradycyjnej. Ustalona jest ona częściowo na zasadach dla osób urodzonych przed 1949 roku, (czyli na tzw. ”starych zasadach”), a częściowo na ”nowych zasadach”. Proporcje tych części zależne są od tego, w którym roku emeryt osiągnął wiek emerytalny, nie zaś od roku, w którym złożył wniosek o emeryturę. Tak więc jeżeli wniosek o przyznanie emerytury został złożony:

  • w 2009 roku – wówczas emerytura będzie sumą 80% emerytury obliczonej na starych zasadach i 20% emerytury obliczonej na nowych zasadach,
  • w 2010 roku – emerytura będzie sumą 70% emerytury obliczonej na starych zasadach i 30% emerytury obliczonej na nowych zasadach,
  • w 2011 roku – wówczas emerytura będzie sumą 55% emerytury obliczonej na starych zasadach i 45% emerytury obliczonej na nowych zasadach,
  • w 2012 roku – emerytura będzie sumą 35% emerytury obliczonej na starych zasadach i 65% emerytury obliczonej na nowych zasadach,
  • w 2013 i 2014 roku – Twoja emerytura będzie sumą 20% emerytury obliczonej na starych zasadach i 80 % emerytury obliczonej na nowych zasadach.

Osoba ubezpieczona, która w latach 2009-2014 osiągnęła powszechny wiek emerytalny i złożyła wniosek o przyznanie emerytury, mogła wskazać w tym wniosku, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył wysokość świadczenia według najbardziej korzystnego wariantu. Emerytura bowiem mogła być ustalona albo w sposób mieszany, albo w sposób kapitałowy. Przykładowo w przypadku osób zarabiających mniej, naliczanie emerytury w sposób mieszany było bardziej korzystne.