Osoby, które utraciły zdolność do wykonywania swojego dotychczasowego zawodu z powodu wypadku lub choroby, mogą ubiegać się o wsparcie w postaci renty szkoleniowej. Jest to świadczenie mające na celu zapewnienie środków do utrzymania dla tych, którzy zdobywają nowe kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w innym zawodzie.

Reklama

Dla kogo renta szkoleniowa?

Osoby, które nie są w stanie podjąć pracy i spełniają minimalny wymagany okres składkowy i nieskładkowy w ZUS, mogą otrzymać to świadczenie. Długość tego okresu zależy od wieku, w którym niezdolność do pracy wystąpiła:

 • 1 rok, jeśli niezdolność do pracy pojawiła się przed ukończeniem 20. roku życia.
 • 2 lata, jeśli niezdolność do pracy pojawiła się między 20. a 22. rokiem życia.
 • 3 lata, jeśli niezdolność do pracy pojawiła się między 22. a 25. rokiem życia.
 • 4 lata, jeśli niezdolność do pracy pojawiła się między 25. a 30. rokiem życia.
 • 5 lat, jeśli niezdolność do pracy pojawiła się po ukończeniu 30. roku życia.

Renta szkoleniowa - dokumenty

Aby złożyć wniosek o świadczenie, należy udać się do placówki ZUS lub skorzystać z możliwości składania wniosków elektronicznie. Formularz jest dostępny zarówno na stronie internetowej ZUS, jak i w placówkach stacjonarnych. Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni. Dodatkowo, potrzebne będą następujące dokumenty:

 • informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, które musi być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • wywiad zawodowy (w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu),
 • decyzja dotycząca uznania choroby zawodowej,
 • protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy,
 • karta wypadku w drodze do pracy lub w pracy.

Wymagany jest także plan szkolenia zawodowego, który stanowi podstawę przekwalifikowania. Plan ten powinien zawierać informacje dotyczące rodzaju szkolenia, czasu jego trwania oraz założonych celów edukacyjnych. Po dopełnieniu wszystkich formalności, ZUS przeprowadza analizę, aby ocenić, czy osoba, która dostarczyła dokumenty, kwalifikuje się do przyznania renty.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, jednak nie może być niższa niż najniższa renta przyznawana z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która po waloryzacji od 1 marca 2024 roku wynosi 1335,72 zł. Natomiast renta szkoleniowa dla osób, których niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy wynika z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jest obliczana inaczej. W takim przypadku ZUS wypłaca pieniądze z funduszu wypadkowego, a wysokość przelewu wynosi 100 proc. podstawy wymiaru renty.

Jak długo jest wypłacana renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa jest przyznawana na okres sześciu miesięcy, lecz może zostać przedłużona w przypadku potrzeby dodatkowego czasu na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Jednak maksymalny okres przedłużenia nie może przekroczyć 30 miesięcy. W trakcie pobierania renty szkoleniowej nie jest możliwe podjęcie pracy.