"Trzynasta emerytura" to dodatkowe pieniężne świadczenie przekazywane emerytom oraz rencistom. Obecnie jest ono systematycznie wypłacane co roku i ma ustaloną stałą formę. Jego wartość odpowiada najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca danego roku.

Reklama

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 112,12 procent. W efekcie od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura wzrośnie do kwoty 1780,96 zł. Jednak "trzynasta emerytura" nie zostanie przyznana każdemu.

Ile wyniesie 13. emerytura?

Trzynasta emerytura w roku 2024 odpowiadać będzie wysokości najniższej emerytury po przeprowadzonej waloryzacji w marcu, co przekłada się na kwotę 1780,96 zł brutto. Po odjęciu składki zdrowotnej maksymalna kwota, którą otrzymają seniorzy, wyniesie 1620,67 zł netto.

Reklama
Reklama

Komu nie przysługuje 13. emerytura?

Zgodnie z przepisami Ustawy z 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, osoby, których prawo do świadczeń zostanie zawieszone na dzień 31 marca 2024 roku ze względu na przekroczenie określonych progów dochodowych, nie kwalifikują się do otrzymania tej finansowej pomocy.

W 2024 roku ustanowiono limit w wysokości 9353,50 zł brutto, który stanowi nieprzekraczalną granicę dla osób dorabiających do swoich emerytur przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny i pracują dodatkowo, są zwolnieni z tych limitów.

Ponadto ustawodawca wyłączył z programu dodatkowych świadczeń pewne grupy zawodowe, takie jak sędziowie i prokuratorzy na emeryturze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, również osiągnięcia sportowe na najwyższym poziomie, jak igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie czy igrzyska dla osób głuchych, nie gwarantują dostępu do dodatkowych świadczeń emerytalnych. Ustawodawca jednoznacznie określił, że laureaci tych imprez nie będą kwalifikować się do "trzynastej" i "czternastej" emerytury.

Komu przysługuje 13. emerytura?

Komu zatem przysługuje 13. emerytura? Seniorom korzystającym z różnych rodzajów emerytur, w tym emerytur pomostowych, okresowych, oraz częściowych, jak również osobom otrzymującym rentę z powodu niezdolności do pracy, rentę rodzinną czy socjalną, oraz osobom kwalifikującym się do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kiedy wypłata 13. emerytury?

Świadczenie jest wypłacane automatycznie w kwietniu każdego roku dla osób, które są uprawnione do jednego z wymienionych świadczeń na dzień 31 marca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w dniach 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 każdego miesiąca. W przypadku, gdy terminy wypłat przypadałyby na sobotę, niedzielę lub święto, emerytury są wypłacane wcześniej. W 2024 roku, 1 kwietnia przypada drugi dzień Wielkanocy, zatem emerytury wraz z trzynastą emeryturą zostaną wypłacone seniorom już 29 marca.