Sanatorium w ramach NFZ

Aby skorzystać z wyjazdu do sanatorium w ramach NFZ należy spełnić poniższe warunki. Trzeba być:

  • ubezpieczonym,
  • zdolnym do podróży,
  • samodzielnym,
  • zdolnym do samoobsługi,
  • zdolnym do korzystania z zabiegów leczniczych.
Reklama

Skierowanie na wyjazd do sanatorium uprawniony jest wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli posiadający podpisaną umowę z NFZ. Bierze przy tym pod uwagę stan zdrowia danej osoby oraz oczekiwany wpływ leczenia. O przydzieleniu terminu i miejsca leczenia decyduje wojewódzki oddział NFZ po otrzymaniu skierowania. Wcześniej jednak pracujący w konkretnym oddziale NFZ lekarz balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej rozpatruje zasadność skierowania. Jeżeli uzna, że w przypadku danej osoby istnieją przeciwwskazania do leczenia sanatoryjnego lub jest ono niezasadne, wówczas wydaje decyzję odmowną, od której nie przysługuje odwołanie.

Czy do sanatorium można jechać z koleżanką?

Wyjeżdżając prywatnie na turnus rehabilitacyjny można zabrać ze sobą wybraną osobę i cieszyć się jej towarzystwem w trakcie pobytu i leczenia. W przypadku wyjazdów w ramach NFZ nie jest to już takie oczywiste. W związku z tym pacjenci korzystający z tej formy wspierania swojego zdrowia zazwyczaj wyjeżdżają do sanatorium samotnie.

Wiele osób zastanawia się jednak, czy do sanatorium można jechać z koleżanką lub mężem. Okazuje się, że tak. Nie jest co prawda możliwe otrzymanie skierowania razem z taką osobą, ale nadal istnieje możliwość wspólnego wyjazdu. Należy przede wszystkim połączyć skierowania, to znaczy złożyć je w tym samym terminie. Istotne jest także zakwalifikowanie osób, które chcą wspólnie wyjechać do sanatorium, do takiego samego rodzaju i profilu leczenia, o czym decyduje wspomniany już lekarz rozpatrujący skierowania w NFZ.

Reklama

Ponadto, chcąc jechać do sanatorium razem z np. koleżanką, należy dodatkowo złożyć wniosek o wspólny wyjazd z podaniem konkretnego uzasadnienia. Tym zaś może być wzajemne wspieranie się w trakcie kuracji w uzdrowisku. Nie ma oczywiście gwarancji pozytywnego rozpatrzenia tego rodzaju wniosku przez NFZ, ale w przypadku chęci wyjazdu z osobą towarzyszącą warto skorzystać z tej opcji.

Czy do sanatorium można jechać z mężem?

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium mogą również złożyć małżonkowie. Muszą oni spełnić również wszystkie formalności i wymogi opisane powyżej. Jednak mają oni większe szanse na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku, zwłaszcza jeśli spełniają dodatkowo przynajmniej jeden dwóch z warunków. Jeden z małżonków ma ukończony 65. roku życia lub posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W innych wypadkach decyzja o wspólnym wyjeździe zależy od indywidualnej oceny lekarza.

W rozmowie z dziennikiem "Fakt" z 5 października 2023 roku Anna Leder z Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Łodzi, odpowiadając na często pojawiające się pytania dotyczące wyjazdów do sanatorium, odniosła się również do kwestii związanych ze wspólnym wyjazdem z koleżanką czy małżonkiem. Stwierdziła, że istnieje szansa na wspólny wyjazd, jednak "[…] zawsze decydują względy medyczne, a dopiero później – społeczne".

Skrócenie czasu oczekiwania na wyjazd do sanatorium: Czy to możliwe?

Innym problemem związanym z wyjazdem do sanatorium jest długi czas oczekiwania. Czas ten wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy i różni się w zależności od województwa, z którego pochodzi dany pacjent. Termin pobytu w uzdrowisku można jednak przyspieszyć. Wystarczy skorzystać z tzw. zwrotów. Są to terminy zwolnione z powodu rezygnacji z wyjazdu przez innych pacjentów. W tym przypadku należy jednak być gotowym na wyjazd w ciągu 14 dni od potwierdzenia skierowania.