Dla większości gospodarstw domowych w 2024 roku limit taniego prądu wynosi 1500 kilowatogodzin.

Dla kogo wyższe limity taniego prądu?

Wyższe limity dostępne są dla:

Reklama
  • Osób prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej – 2000 kilowatogodzin.
  • Rodzin z Kartą Dużej Rodziny, czyli rodzin wielodzietnych – 2000 kilowatogodzin.
  • Osób z niepełnosprawnością – 1800 kilowatogodzin.
Reklama

Osoby, które mogą i chcą skorzystać z wyższych limitów, muszą złożyć odpowiednie oświadczenie, aby skorzystać z zamrożenia cen energii. Gospodarstwa domowe, które nie przekroczą limitu 1500 kilowatogodzin, nie muszą z tego tytułu składać żadnych dokumentów.

Cena prądu

Do końca czerwca 2024 roku maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wynosi 412 zł za megawatogodzinę (1000 kilowatogodzin). Jeśli przekroczy się ten limit, wtedy obowiązuje stawka maksymalnie 693 zł za megawatogodzinę.

Jak zwiększyć limit taniego prądu?

Osoby korzystające z najniższego limitu nie są zobowiązane do składania wniosków. Jednak w przypadku zwiększonych limitów będzie to niezbędne w następujących sytuacjach:

  • Jeśli w poprzednim roku osoby te nie złożyły wniosku (na przykład ze względu na przegapiony ostateczny termin).
  • Jeśli prawo do zwiększonego limitu przysługuje im dopiero teraz.

W przypadku limitu 1800 kilowatogodzin należy złożyć oświadczenie u dostawcy energii elektrycznej, wraz z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Natomiast w przypadku limitu 2000 kilowatogodzin, oprócz oświadczenia, należy przedstawić kopię Karty Dużej Rodziny lub kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za rok 2022. Wzory oświadczeń są dostępne na stronach internetowych spółek energetycznych. Należy je złożyć drogą elektroniczną lub osobiście w biurach obsługi klienta dostawców energii.

Termin składania wniosków

Osoby, które spełniają warunki uprawniające do skorzystania z wyższych limitów prądu, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2024 roku. W przypadku jednak nabycia prawa do zwiększonego limitu w trakcie 2024 roku, konieczne jest złożenie wniosku w ciągu 30 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uprawniające do jego złożenia.