Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Jak wskazuje art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane seniorom z prawem do emerytury lub renty, którzy ukończyli 75. rok życia. Dodatek ten wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Można się o niego starać także przed ukończeniem 75. roku życia, jeśli osoba zostanie uznana za całkowicie niezdolną do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny 2024 – ile wynosi?

Reklama

Od 1 stycznia do 29 lutego 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wynosił 294,39 zł. 1 marca został on jednak podwyższony ze względu na waloryzację rent i emerytur.

Jak możemy przeczytać w Komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń – od 1 marca 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł. Wypłacany jest co miesiąc razem z emeryturą lub rentą.

Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny można otrzymać w przypadku, gdy ukończyło się 75. rok życia i pobiera się emeryturę lub rentę.

Możliwe jest również otrzymanie dodatku wcześniej, w przypadku osób, które są uznane za całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny – czy trzeba go składać?

W przypadku emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75. rok życia, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest automatycznie – nie jest konieczne składanie żadnych dokumentów.

Jak jednak czytamy na stronie ZUS-u, będą one potrzebne w przypadku osób młodszych uznanych za niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji. Wówczas należy złożyć wniosek, który oceniany jest przez lekarza orzecznika ZUS. Konieczne jest także oświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9. Wypełnia je lekarz prowadzący wnioskodawcy, który musi to zrobić nie później niż miesiąc przez dniem złożenia wniosku o dodatek pielęgnacyjny.

Złożone dokumenty są analizowane przez lekarza orzecznika ZUS. To on stwierdza, czy osoba jest niezdolna do pracy lub samodzielnej egzystencji, a decyzja zapada w ciągu 30 dni.

Kto nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego?

Jeżeli emeryt lub rencista w ciągu miesiąca spędzi więcej niż 2 tygodnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, to dodatek pielęgnacyjny mu nie przysługuje.