Pobyt w sanatorium na NFZ – zasady

Kuracjusz przebywający w sanatorium co do zasady ponosi część kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłat za jeden dzień turnusu ustalana jest przez ministerstwo zdrowia, które powinno uwzględniać tu poziom inflacji. Wysokość stawki uzależniona jest od pory roku i standardu pokoju. W tzw. sezonie I (od 1 października do 30 kwietnia) jest taniej. W sezonie II, wiosenno-letnim, trwającym od 1 maja do 30 września, stawki są nieco wyższe.

Aktualnie obowiązujące stawki ostatni raz były podnoszone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z kwietnia 2022 r. Ponieważ przepisy stanowią, że jeśli inflacja roczna przekracza 5 proc., resort zdrowia podwyższa opłaty, w ubiegłym roku spodziewano się kolejnej podwyżki. Ówczesne władze resortu nie zdecydowały się jednak na jej wprowadzenie.

Reklama

Czy w tym roku będzie inaczej? Ubiegłoroczna inflacja również była wysoka, jest więc powód do wprowadzenia podwyżek. Na chwilę obecną (8 marca 2024 r.) pozostają jednak na dotychczasowym poziomie. Ponieważ jednak decyzje w tej sprawie w poprzednich latach ogłaszano wczesną wiosną, być może wkrótce dowiemy się, jakie są plany ministerstwa zdrowia.

Reklama

Opłata za pobyt w sanatorium na NFZ – sezon I, jesienno-zimowy, tańszy

Zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu w sanatorium w tańszym sezonie wynosi od 10,60 zł za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego do 32,60 zł za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Niżej podajemy pełną listę stawek, wraz z kosztami pobytu za 21 dni – tyle, ile najczęściej wynosi turnus.

 • Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 32,60 zł za dzień; 684,40 zł za turnus 21-dniowy.
 • Pokój jednoosobowy w studiu: 26,10 zł dziennie; 548,10 zł za 21 dni.
 • Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,90 zł; 522,90 zł.
 • Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,50 zł; 409,50 zł.
 • Pokój dwuosobowy w studiu: 16,30 zł; 342,30 zł.
 • Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,20 zł; 298,20 zł.
 • Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,50 zł; 262,50 zł.
 • Pokój wieloosobowy w studiu: 11,90 zł; 249,90 zł.
 • Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,60 zł; 222,60 zł.

Opłata za pobyt w sanatorium na NFZ – sezon II, wiosenno-letni, droższy

Jeżeli przepisy nie ulegną zmianie, od 1 maja do 30 września 2024 r. dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie za sanatorium na NFZ będzie wyglądała następująco:

 • Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 40,90 zł za dzień, 858,90 zł za turnus 21-dniowy.
 • Pokój jednoosobowy w studiu: 37,40 zł za dzień; 785,40 zł za 21 dni.
 • Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 33,20 zł; 697,20 zł
 • Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 27,30 zł; 753,30 zł
 • Pokój dwuosobowy w studiu 24,90 zł; 522,90 zł.
 • Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 19,50 zł; 409,50 zł.
 • Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 14,80 zł; 310,80 zł.
 • Pokój wieloosobowy w studiu: 13,60 zł; 285,60 zł.
 • Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 11,90 zł; 249,90 zł.

Koszty wyjazdu do sanatorium na NFZ. Dojazd, opłata klimatyczna – co jeszcze?

Oprócz partycypowania w kosztach wyżywienia i zakwaterowania, osoby wyjeżdżające do sanatorium w ramach NFZ muszą się liczyć z innymi, dodatkowymi opłatami, które trzeba będzie uiścić z własnej kieszeni. Chodzi m.in. o:

 • koszty dojazdu,
 • koszty pobytu opiekuna pacjenta,
 • dodatkowe opłaty obowiązującej w miejscu położenia sanatorium (np. opłata klimatyczna),
 • koszt zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z celem pobytu.

Kto jest zwolniony z opłat za sanatorium w ramach NFZ?

Wg aktualnego stanu prawnego zwolnienie z opłat w sanatorium przysługuje:

 • pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów;
 • dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 lat, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat
 • dzieciom z niepełnosprawnością w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

Trzeba też pamiętać, że ewentualne dopłaty do pobytu w sanatorium na podstawie skierowania z NFZ uzależnione są od statusu placówki. Dodatkowe koszty (opłata za wyżywienie i zakwaterowanie, koszty dojazdu itp.) dotyczą sanatoriów uzdrowiskowych. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny. Decyzje ws. tego , do jakiej placówki (szpital uzdrowiskowy czy sanatorium uzdrowiskowe) podejmuje lekarz z NFZ-u oceniający skierowanie. Szpitali uzdrowiskowych jest mniej niż placówek mających status sanatoriów.

Dofinansowanie do pobytu w sanatorium. Kto może je uzyskać?

Programy dofinansowania do leczenia uzdrowiskowego skierowane są do działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, a także do środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej. Ich realizacja zajmuje się Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uzyskanie dofinansowania i jego wysokość są uzależnione od sytuacji materialnej osoby wnioskującej, długości i kosztu planowanego leczenia, a także wysokości dostępnych środków budżetowych. Można je uzyskać raz w roku kalendarzowym na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową na terenie Polski.

Sanatorium z ZUS-u i KRUS-u

Oprócz pobytów w sanatoriach w ramach NFZ, dla chorych dostępne są również wyjazdy na podstawie skierowań z ZUS-u lub KRUS-u. Rządzą się one jednak nieco innymi zasadami: realizowane są głównie w ramach tzw. prewencji rentowej. Pobyty w sanatoriach z ZUS-u i KRUS-u są z reguły bezpłatne – kuracjusze nie muszą ponosić dodatkowych kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem. Zwracane są im również koszty dojazdu.