Bezpłatna komunikacja miejska dla osób po 70. roku życia – przepisy

Bezpłatna komunikacja miejska dla seniorów którzy ukończyli 70 lat obowiązują od lat. Jest to rozwiązanie, które samorządy wprowadzają samodzielnie, podejmując własne uchwały. Nie ma odgórnych przepisów obowiązujących na terenie całego kraju. W przeciwieństwie np. do przepisów dotyczących ulg w transporcie kolejowym czy autobusowym (innym niż komunikacja miejska). Te uregulowane są ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Darmowa komunikacja miejska dla osób 70+. Wyjątki od reguły

Reklama

Mimo że odgórnych przepisów nie ma, to praktyka pokazuje, że darmowa komunikacja miejska dla seniorów 70 plus obowiązuje we wszystkich miastach i gminach organizujących komunikację publiczną na swoim terenie. Samorządy się z tego nie wyłamują. A jeżeli już – to na korzyść seniorów, obniżając wiek uprawniający ich do jeżdżenia za darmo miejskimi autobusami, tramwajami czy trolejbusami. Tak jest np. w Lublinie, gdzie prawo do bezpłatnych przejazdów dotyczy osób które ukończyły 65 lat. Tak samo sytuacja wygląda w Bydgoszczy.

Reklama
Reklama

Darmowa komunikacja miejska dla seniorów vs ulgi dla emerytów

Warto zaznaczyć, że prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla seniorów w wieku 70+ lub 65+ (w niektórych miastach) jest powiązane z osiągnięciem odpowiedniego wieku, a nie z posiadaniem statusu emeryta. Oczywiście jedno z drugim najczęściej idzie w parze, ale jeśli np. ktoś nie przeszedł jeszcze na emeryturę, a ma odpowiedni wiek, może korzystać z bezpłatnych przejazdów.

Warto o tym rozróżnieniu pamiętać ponieważ w komunikacji miejskiej najczęściej obowiązują oddzielne ulgi na przejazdy przeznaczone stricte dla emerytów. Dla przykładu, we wspomnianym Lublinie emeryci objęci są ulgą w wysokości 50 proc. Tak samo jest np. w Krakowie.

Bezpłatna komunikacja miejska dla seniorów 70+. Jakie trzeba mieć dokumenty?

W przypadku osób 70+ (lub w niektórych przypadkach 65+) dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską jest z reguły dowolny dokument pozwalający na potwierdzenie wieku i tożsamości osoby kontrolowanej. Może być to dowód osobisty. W przypadku ulg skierowanych do emerytów podczas kontroli najczęściej trzeba okazać legitymację emeryta-rencisty (lub prawomocną decyzję o przyznaniu emerytury) wraz z dokumentem tożsamości.