Emerytura rolnicza – wymagania

Świadczenie z KRUS-u może otrzymać zarówno rolnik, jak i jego domownik. Aby móc wnioskować o emeryturę rolniczą, należy spełnić następujące warunki:

  • osiągnąć wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet – 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat;
  • podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.
Reklama

Emeryturę rolniczą może otrzymać również rolnik, który do 31 grudnia 2017 roku osiągnął 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn), podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 30 lat i przestał prowadzić działalność rolniczą.

Okresy ubezpieczenia osób ubezpieczonych w KRUS-ie

Okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego to okres ubezpieczenia społecznego rolników od 1 stycznia 1991 roku.

W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowego zalicza się:

  • czas podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990;
  • czas prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracowania w gospodarstwie rolnym po ukończenia 16. roku życia – przed 1 stycznia 1983 roku.

W przypadku osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 roku w przypadku ustalania prawa do emerytury rolniczej z KRUS-u wlicza się również okresy innego ubezpieczenia, od którego zależy prawo do emerytury zgodne z przepisami emerytalnymi.

Łączenie emerytury rolniczej z innymi świadczeniami

Jeżeli osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, będzie miała prawo do emerytury rolniczej oraz emerytury pracowniczej, to ma prawo do tego, aby pobierać oba świadczenia.

Wniosek o emeryturę rolniczą z KRUS-u

Osoby uprawnione do otrzymania emerytury rolniczej z KRUS-u muszą o nią zawnioskować. Wniosek można złożyć elektronicznie – przez skrzynkę podawczą ePUAP lub w wybranym oddziale KRUS-u. Można to zrobić nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania tego świadczenia.

W przypadku wcześniejszego złożenia papierów KRUS odmówi prawa do udzielenia świadczenia. Można jednak złożyć wniosek ponownie.