Czym jest emerytura honorowa i kto ją otrzymuje?

Świadczenie honorowe (inaczej określano jako emerytura honorowa) to świadczenie pieniężne przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat życia. Jest to "dodatkowa emerytura", którą otrzymują wszyscy seniorzy mający co najmniej 100 lat. Wypłacana co miesiąc wraz z rentą lub emeryturą. Świadczenie honorowe przyznawane jest zazwyczaj przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jest przez nie wypłacane.

Emerytura honorowa przyznawana jest wszystkim bez względu na pobieranie innych świadczeń oraz ich wysokość. Jedynym wymogiem jest to, aby stulatek posiadał polskie obywatelstwo.

Reklama
Reklama

Kto powinien złożyć wniosek o świadczenie honorowe?

Z dniem ukończenia setnych urodzin ZUS wypłaca świadczenie honorowe z tzw. ”automatu”. Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Bowiem ZUS sam załatwia wszystkie formalności związanie z przyznaniem dodatkowej emerytury.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób, które ukończyły 100 lat, a nie pobierały renty ani emerytury z żadnej instytucji. Takie osoby muszą złożyć wniosek, dołączając do niego dokument potwierdzający datę urodzenia - może nim być ważny dowód osobisty, paszport lub skrócony odpis aktu urodzenia.

Wysokość emerytury honorowej

Reklama

Wysokość tzw. honorowej emerytury jest przyznawana raz i nie ulega ona zmianie. To znaczy, że jest ona wypłacana w tej samej wysokości do końca życia. Jej wysokość jest równa kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Samo świadczeniehonorowe nie podlega waloryzacji, jednak jego wysokość jest aktualizowana.

Zmiany w wysokości emerytury honorowej wprowadzane są od 1 marca danego roku kalendarzowego i obowiązują do końca lutego kolejnego roku. Kwotę bazową tego dodatku do emerytury stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni, pomniejszonego o potrącane od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie społeczne. Zatem z roku na rok świadczenie to jest coraz wyższe.

Ile wyniesie emerytura honorowa od 1 marca 2024?

Od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku wysokość świadczenia honorowego wynosi 5540,25 zł brutto. Od 1 marca 2024 roku jego wysokość ulegnie zmianie. O ile?

W niedawnej wypowiedzi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk potwierdziła, że "tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie nie mniej niż 12,3 proc.".

Jak podaje Interia, jeśli ten wskaźnik zostanie zastosowany także do świadczenia honorowego, to od 1 marca 2024 powinno ono wynieść 6221,70 zł. Oznacza to wzrost o 681,45 zł.

Warto pamiętać jednak, że zmiana ta dotyczyć będzie tylko osób, które najwcześniej 1 marca bieżącego roku ukończą 100 lat.