Wsparcie finansowe w postaci dopłaty do okularów jest świadczeniem udzielanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mającym na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem okularów. Jest to forma pomocy skierowana do osób, które mają trudności finansowe lub spełniających określone kryteria, takie jak niski dochód czy niepełnosprawność.

Reklama

Warunki uzyskania dopłaty do okularów z NFZ

Aby skorzystać z dopłaty do okularów z NFZ, pacjent musi spełnić określone warunki. Mogą się one nieco różnić w zależności od regionu i lokalnych przepisów. Ogólnie jednak, aby zakwalifikować się do dopłaty do okularów z NFZ, pacjent musi:

Reklama
  • Posiadać status ubezpieczonego w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • Posiadać skierowanie od lekarza okulisty,
  • Spełniać określone kryteria dochodowe lub medyczne.

Kryteria dochodowe są ustalane na podstawie dochodu na osobę w rodzinie. Jeśli dochód osiągnięty przez rodzinę jest niższy niż określony próg, pacjent może otrzymać dopłatę do okularów z NFZ. Kryteria medyczne obejmują zazwyczaj takie aspekty jak wada wzroku czy stopień niepełnosprawności.

Dopłata do okularów z NFZ

Dopłata do okularów z NFZ może być niekiedy czasochłonnym procesem, wymagającym pewnej wiedzy i zaangażowania ze strony pacjenta. Proces składania wniosku o dopłatę wymaga uzupełnienia formularza oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Ponadto dopłaty do okularów z NFZ są ograniczone budżetowo, co oznacza, że nie wszystkie wnioski zostaną przyjęte. Istnieje ryzyko, że pacjent nie otrzyma dopłaty z powodu braku dostępnych środków finansowych.

Warto też pamiętać, że sam proces rozpatrywania wniosków o dopłatę do okularów z NFZ może być czasochłonny. Pacjenci muszą być cierpliwi i gotowi na długie oczekiwanie na decyzję.

Jak otrzymać dopłatę do okularów z NFZ?

Aby skorzystać z dopłaty do okularów z NFZ, pacjent musi przejść przez kilka etapów. Na początku należy skonsultować się z lekarzem okulistą, który oceni stan wzroku i zaleci odpowiednie okulary. Po konsultacji lekarz okulista powinien wystawić skierowanie na zakup okularów. Co ważne wizyty prywatne u okulisty wykluczają możliwość otrzymania dofinansowania z NFZ. Chyba że takowa klinika lub lekarz mają podpisaną umowę z NFZ.

Następnie należy znaleźć oddział NFZ, aby uzyskać potwierdzenie refundacji. Należy również wypełnić wniosek o dopłatę. Jest on dostępny do pobrania na stronie internetowej NFZ lub można go uzyskać w lokalnym oddziale NFZ. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć niezbędne dokumenty, takie jak skierowanie od lekarza, czy zaświadczenie o dochodach.

Po złożeniu wniosku trzeba czekać na decyzję NFZ. Proces rozpatrywania wniosku może chwilę zająć. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, to pacjent otrzyma dopłatę. Wtedy kolejnym krokiem będzie znalezienie optyka, który ma podpisaną umowę na NFZ. Tam pacjent może kupić okulary, a część kosztów zostanie pokryta przez NFZ.

Reklama

Ile wynosi kwota dofinansowania do okularów z NFZ w 2024?

Dopłata do okularów zależy od stopnia wady wzroku. Dla osób dorosłych, których wada mieści się w przedziale do +/- 6 dioptrii, dofinansowanie wynosi 17,5 zł na jedno szkło, bez względu na to, czy są dalekowidzami, czy krótkowidzami.

W przypadku bardziej zaawansowanej wady wzroku refundacja wzrasta do 35 zł za szkło. Dzieci, których wada nie przekracza +/- 6 dioptrii, mogą liczyć na maksymalnie 35 zł zniżki na jedno szkło, a dla tych z większą wadą - powyżej +/- 6 dioptrii - refundacja wynosi 50 zł za szkło.

Refundacja u osób dorosłych może odbywać się co 2 lata, a u dzieci nawet co 6 miesięcy.