Serwis powołuje się na badania, z których wynika, że 67% badanych Amerykanów twierdzi, że zmienił się ich stosunek do pieniędzy. Co trzeci deklaruje chęć zmniejszenia całkowitego poziomu zadłużenia w przyszłym roku. Jednocześnie większość respondenstów boryka się z problemami związanymi z regulowaniem długów, i tonie w zaległościach związanych z ratami hipotecznymi.
Amerykanie wciąż mają problemy z oszczędzaniem. 72% badanych przyznaje, ze oszczędności są zbyt małe. I choć połowie udaje się wydać mniej niż zarobić, to ogromna liczba wciąż nie może związać końca z końcem. Badania dowodzą, że Amerykanie nie radzą sobie z kryzysem, rośnie też niechęć do podejmowania ryzyka. Najgorsze jest jednak to, że tylko co trzeci Amerykanin ma cokolwiek odłożone na emeryturę.