Co to są wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą, to popularne dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku pracownika. Jest to wypoczynek na „własną rękę”. Nie trzeba więc pracodawcy przedstawiać dowodów na wydanie 1000 zł na wypoczynek. Zbędne są rachunki wystawione przez biuro podróży, pensjonat czy hostel. Żartem w dawnych czasach było wiązanie wczasów pod gruszą z remontem mieszkania czy pracami ogrodniczymi. Polegało na spożytkowaniu tych pieniędzy na bieżące potrzeby związane z odnowieniem mieszkania czy pracami w ogrodzie przy jednoczesnej rezygnacji z wyjazdu poza miejsce zamieszkania.

Reklama

Maksymalne dofinansowanie z ZFŚS w 2024 r.

Na 2024 r. mamy dwa limity:

Limit 1. Kwota odpisu wynosi 2417,14 zł.

Reklama

Limit 2. Kwota odpisu wynosi 3222,86 zł – ta wyższa kwota obowiązuje dla firm zpracą w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Limity2417,14 zł albo 3222,86 zł jako dofinansowanie do "wczasów pod gruszą", to tylko teoria. Kwoty rzeczywiste w praktyce są oczywiście niższe - popularny jest przedział 800-1200 zł. I są wypłacane w zależności od dochodów pracownika (bo "wczasy pod gruszą" są powiązane z kryterium dochodowym).

Reklama

Więcej w artykule Infor.pl Wczasy pod gruszą 2024 r. Limit dofinansowania 2417,14 zł albo 3222,86 zł. W praktyce do 1000 zł [ZFŚS]

Przykłady dofinansowania do wczasów pod gruszą w 2024 r.

Przykładem przedziału 800 zł do 1200 zł jest kuratorium w Kielcach: Dopłata z ZFŚS od 800 zł do 1200 zł. Najwyższa dopłata 1200 zł jest dla pracowników z grupy dochodowej do 4500 zł.

fragment regulaminu ZFSS (kuratorium w Kielcach) / INFOR

Powiat w Starachowicach: Tu limit dochodu 3000 zł. Jest to limit na członka rodziny. W tym przypadku dofinansowanie wyniesie 1200 zł. W przypadku gdy dochód wynosi powyżej 5000 zł, to dofinansowanie spada o połowę do 600 zł.

Dochody a świadczenia z ZFŚS (powiat w Starachowicach) / INFOR

NADLEŚNICTWIE KRUCZ - maksymalna wysokość świadczenia wynosi 1000 zł.

Dla porównania jak wyglądają wczasy pod gruszą w przemyśle? Na przykładzie ArcelorMittal Poland S.A. Kraków. Tam regulamin ZFŚS na 2024 r. stanowi, że przy dochodzie do 2200 zł (na osobę w rodzinie) kwota dopłaty do "wczasów pod gruszą", to 1675 zł. W przedziale 2200 zł do 4100 zł, dopłata spada do 800 zł.

wczasy pod gruszą 2024 r. (ArcelorMittal Poland S.A. Kraków) / INFOR

Łączna maksymalna wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS (zawiera wypoczynek urlopowy pracowników – § 12 Regulaminu i wypoczynek po pracy – § 14)

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie(w złotych) Łącznie na pracownika i zawiera uprawnionych członków jego rodziny(w złotych)
do 2.200,00 3.350,00
2.200,01 – 4.100,00 1.600,00

Wczasy u policjantów i żołnierzy

Policja - dopłata do wypoczynku przysługuje policjantowi oraz każdemu uprawnionemu członkowi jego rodziny w wysokości 26,35 % kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Kwota dopłaty po jej wyliczeniu podlega zaokrągleniu do pełnego złotego w górę. Kwota bazowa na 2024 r. wynosi 2088,77 zł. 26,35% od tej kwoty to tylko 551 zł.

Wojsko - odpowiednikiem "wczasów pod gruszą" w wojsku jest tzw. gratyfikacja urlopowa. Korzystne jest to, że żołnierz musi wziąć co najmniej pięć dni urlopu za jednym razem (a nie 14 dni jak zazwyczaj w administracji). Gratyfikacja urlopowa na jedną uprawnioną osobęnie może być niższa niż 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. Najniższe uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w 2024 r. wzrasta z 4960 zł do 6000 zł. Gratyfikacja wynosi 35% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego. Podwyżka z 1736 zł do 2100 zł na osobę w rodzinie.

Żołnierze o niskich dochodach mają też programy socjalne typu "Tanie wczasy" organizowane przez MON.

Kwota bazowa dla wczasów pod gruszą w 2024 r. to w praktyce nadal 1000 zł

Dlaczego 1000 zł? Bo do 1000 zł pracownik korzystający z dofinansowania ma zwolnienie w podatku PIT. Więc przekroczenie 1000 zł to konieczność podzielenia się pracownika z fiskusem. Osobną korzyścią jest brak składek ZUS (niezależnie od wartości dopłaty).

Częsta praktyką w budżetówce jest traktowania 1000 zł jako kwota bazowa. Pracownicy o niższych dochodach otrzymują 150% kwoty bazowej (czyli 1500 zł), a mający wyższe pensje 80% kwoty bazowej (800 zł). Dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” nie może być większe, niż wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wczasy pod gruszą dla emerytów 2024 r.

Dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” mogą otrzymać także byli pracownicy. W regulaminach ZFŚS można znaleźć zastrzeżenie, że emeryt może otrzymać dofinansowanie do „wczasów pod gruszą" raz na dwa lata.