Reklama

ZUS przypomina o możliwości uzyskania wyższej emerytury przez niektórych seniorów, którzy być może nie są tego świadomi. Wynika to z niedostatecznej dokumentacji dotyczącej ich historii zawodowej, co skutkuje niższymi świadczeniami emerytalnymi. Dostarczenie ZUS świadectwa pracy, które nie zostało wcześniej złożone podczas wnioskowania o emeryturę, może spowodować ponowne przeliczenie wysokości świadczenia.Szczególnie dotyczy to osób, które pracowały w latach 90. ubiegłego wieku, gdyż reforma emerytalna z 1999 roku wprowadziła zmiany mogące wpłynąć na ich dokumentację emerytalną.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jeśli nie posiadamy świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, warto sprawdzić, czy firma nadal funkcjonuje. W przypadku aktywności przedsiębiorstwa istnieje szansa uzyskania świadectwa pracy z jego archiwum. Sytuacja jest trudniejsza dla tych, którym brakuje dokumentu z firmy, która już nie istnieje, jednak również dla nich istnieje możliwość pozyskania wymaganego dokumentu.

Brakujące dokumenty

Kluczowym elementem w procesie uzyskania wyższej emerytury jest odnalezienie dokumentacji potwierdzającej historię zatrudnienia, takich jak świadectwa pracy czy zaświadczenia. Pierwszym krokiem powinno być dokładne przejrzenie własnych zbiorów dokumentów. Jeśli ZUS nie posiada kompletnego zestawu dokumentów, może to prowadzić do błędów w obliczeniu wysokości emerytury. Dostarczenie brakujących dokumentów umożliwi ich ponowne przeliczenie, co znacząco może zwiększyć miesięczne świadczenia emerytalne. Często znajdowanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie może być wyzwaniem, szczególnie gdy dotyczą firm, które już nie funkcjonują.

Skąd wziąć świadectwo pracy?

Jeśli nasze poprzednie miejsce pracy było jednostką administracyjną państwową, możemy ubiegać się o świadectwo pracy w urzędach wojewódzkich lub nawet ministerstwach. To właśnie w tych instytucjach możemy uzyskać brakujący dokument, który umożliwi ponowne przeliczenie emerytury. ZUS zaleca również, że w sytuacji, gdy firma, w której pracowaliśmy, już nie istnieje, możemy ustalić jej dokładną siedzibę oraz adres na podstawie pism lub wpisów do książeczek dowodów osobistych. Te informacje mogą posłużyć jako punkt wyjścia do poszukiwań w archiwach i instytucjach przechowujących niezbędną dokumentację.

Osoby zatrudnione w zakładach pracy liczących do 20 osób mają korzystniejszą sytuację. Przed rokiem 1999 obowiązywało prawo, które pozwalało pracodawcom na indywidualne zgłaszanie pracowników do ZUS za pomocą imiennych deklaracji. W przypadku większych przedsiębiorstw składki były odprowadzane zbiorczo. Dlatego pracownicy mniejszych firm, podczas wizyty w ZUS, mogą podać jedynie dokładny adres pracodawcy, imię i nazwisko właściciela oraz numer konta płatnika składek (NKP). Posiadając te dane, świadectwo pracy nie jest konieczne do ponownego przeliczenia emerytury.

Możesz złożyć wniosek bez świadectwa pracy

Nawet jeśli nie posiadamy pełnego zestawu świadectw pracy w chwili ubiegania się o emeryturę, nadal możemy złożyć wniosek po osiągnięciu wieku emerytalnego. Istnieje możliwość późniejszego ubiegania się o wyższą emeryturę, dostarczając brakujące dokumenty.

Jak sprawdzić wysokość swojej emerytury?

Kwotę emerytury można poznać, wczytując się w "Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego", którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku udostępnia każdemu ubezpieczonemu na profilu PUE ZUS. Oprócz tego każdy ma możliwość samodzielnego obliczenia kwoty przyszłej emerytury. Na stronie www.zus.pl dostępny jest kalkulator emerytalny, który po wprowadzeniu wymaganych informacji obliczy hipotetyczną wysokość emerytury.

Najniższa emerytura w 2024 roku

W 2024 roku najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł brutto, co przekłada się na około 1620,65 zł netto, czyli "na rękę". Aby otrzymać to świadczenie, emeryci muszą spełnić określone warunki. W polskim systemie emerytalnym wymagany jest odpowiedni staż pracy: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Dodatkowo minimalna emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.