Od początku 2010 roku wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. To efekt podniesienia minimalnego wynagrodzenia, z którego wysokością powiązane są kary za naruszenie przepisów podatkowych. Wynagrodzenie to wzrosło 1 stycznia 2010 r. z 1276 zł w roku 2009 do 1317 zł, czyli o 41 zł.

Wysokość kar orzekanych w postępowaniu karnym skarbowym zależy od tego, czy popełniono wykroczenie, czy przestępstwo skarbowe. To zaś, czy popełniamy wykroczenie, czy przestępstwo karne skarbowe, wbrew temu co mogłoby się wydawać, nie zależy od tego, co zrobiliśmy, lecz jaki był efekt finansowy takiego postępowania. A zatem np. za niezgłoszenie źródła dochodów do opodatkowania możemy odpowiedzieć zarówno tak, jak za przestępstwo skarbowe, jak i tak, jak za wykroczenie. Wszystko zależy od tego, ile wyniesie podatek (uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna albo wartość przedmiotu czynu zabronionego), którego nie zapłaciliśmy.

Więcej informacji: Nawet 2634 zł kary za niezłożenie PIT

p