Jak terminowo rozliczyć PIT za 2009 rokPodatnik, który w 2009 roku uzyskiwał jakiekolwiek dochody, musi najpóźniej 30 kwietnia 2010 r. wykazać je w składanym do urzędu skarbowego zeznaniu PIT. Za spóźnienie podatnik może zostać ukarany sankcjami karnymi skarbowymi.

Podatnik od czterech miesięcy jest za granicą. Nie wie, kiedy wróci do Polski. Musi rozliczyć się z dochodów uzyskanych w Polsce w 2009 roku. Czy 30 kwietnia jest ostatnim dniem na rozliczenie PIT?
TAK. Przepisy ustawy o PIT wyraźnie wskazują, że podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zatem na rozliczenie PIT za 2009 rok jest czas do 30 kwietnia 2010 r.

Więcej informacji: Jak terminowo rozliczyć PIT za 2009 rok

p