Średnie marże w euro są wyższe, wynoszą około 3 proc. To niewiele więcej niż w przypadku pożyczek w złotych (tam marże sięgają 2,5–3 proc.). Jednak ze względu na różnicę w stopach rynkowych oprocentowanie kredytu w euro wynosi 4–5 proc., gdy w złotych sięga 6,75–7,25 proc.

Dodatkowo banki obniżyły wkład własny klientów. Obecnie można dostać kredyt w euro na 90 proc. nieruchomości, a coraz częstsze są pożyczki na 100 proc.

Więcej informacji: Dzięki niższym marżom kredyty hipoteczne w euro zyskują klientów

p