Do tej pory sołtysowie wsi mogli otrzymać dodatkowe pieniądze do emerytury po ośmiu latach pełnienia tej ważnej funkcji w swoich małych społecznościach. Jak zmienią się przepisy w związku z przyjętą nowelizacją ustawy?

Reklama

Nowelizacja w sprawie sołtysów przyjęta większością głosów

Zmiany, z których na pewno ucieszą się sołtysowie polskich wsi, zostały przyjęte przez Senat. Za ich wprowadzeniem było aż 87 senatorów, którzy wzięli udział w głosowaniu. Inicjatywa zmian powstała na skutek petycji skierowanej do Senatu przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Ile wynosi dodatek dla sołtysów w 2024 roku?

Do tej pory świadczenie pieniężne dla sołtysów-emerytów przysługiwało tym osobom, które pełniły tę funkcję na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. przez co najmniej dwie kadencje i nie mniej niż przez osiem lat. Dodatkowo sołtys musiał osiągnąć wiek emerytalny (kobiety 60 lat, a mężczyźni 65 lat).

Przy ustalaniu okresu kierowania sołectwem nie było też wymagane zachowanie ciągłości tej funkcji. W 2024 r. uprawnieni włodarze mogą więc liczyć na kwotę 336,36 zł. Warto dodać, że świadczenie pieniężne podlega corocznej waloryzacji.

Co zmienia nowelizacja przepisów i kiedy nowe prawo wejdzie w życie?

Nowelizacja poszerzy listę sołtysów-emerytów, którym należy się dodatek do emerytury. Według nowych wytycznych zostanie skrócony okres pełnienia funkcji włodarza wsi do siedmiu lat. Dodatkowo mniejszy się liczba świadków kadencji – z pięciu osób do trzech.

Według zapowiedzi nierozpatrzone wnioski, które już zostały złożone, mają być rozpatrywane według nowych przepisów. To tzw. przepisy przejściowe, które sprawią, że większość sołtysów będzie mogła skorzystać z przysługującego im dodatku do emerytury.

Regulacje wejdą w życie w terminie 30 dni od dnia ich ogłoszenia. Wstępnie szacuje się, że mogłoby to nastąpić 1 stycznia 2025 roku.