Ekspertka z biura komunikacji PFR Portal PPK Marta Damm-Świerkocka przekazała redakcji Dziennik.pl, że przewidywana łączna kwota, która zostanie przekazana przez PFR S.A. do instytucji finansowych z tytułu wpłat powitalnych za pierwszy kwartał tego roku wyniesie 19,6 mln zł. Środki trafią do 78,4 tys. uczestników PPK. W porównaniu do poprzedniego kwartału, więcej osób otrzyma wpłatę powitalną. Sygnalizuje to niesłabnące zainteresowanie PPK.

Reklama

Czym jest wpłata powitalna

Wpłata powitalna to jednorazowa wpłata w wysokości 250 zł, która przysługuje osobie mającej status uczestnika PPK przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe - pod warunkiem, że w czasie uczestnictwa zostały dokonane wpłaty podstawowe za co najmniej trzy miesiące. Wpłaty te finansowane są z Funduszu Pracy.

Reklama

W terminie 15 dni od zakończenia kwartału, PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie uczestników PPK, którzy nabyli do niej uprawnienie, na podstawie danych z Ewidencji PPK. Następnie, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje wpłatę powitalną uczestnikowi PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, za pośrednictwem PFR. Wpłata ta jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału. Oznacza to, że uczestnicy spełniający przesłanki do otrzymania wpłaty powitalnej za I kwartał, mogą się jej spodziewać na swoich rachunkach PPK najpóźniej do 15 maja.

Gdzie sprawdzić ile mam zgromadzonych środków

Reklama

Stan zgromadzonych środków na swoim rachunku PPK można sprawdzić w serwisie internetowym instytucji finansowej, która ten rachunek prowadzi. Informacje o wszystkich swoich rachunkach PPK znaleźć można także w Serwisie MojePPK, pod adresem www.rachunek.mojeppk.pl.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa. Uczestnicy PPK mogą liczyć na jednorazową wpłatę powitalną od państwa w wysokości 250 zł, a także na wpłaty roczne - po spełnieniu określonych warunków - w wysokości 240 zł.