Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o kredycie bankowym i kredycie konsumenckim. Przewiduje ona, że zadłużeni w walutach obcych będą mogli spłacać kredyty w walucie, w której je zaciągnęli. Zgodnie z uchwaloną pod koniec lipca ustawą, kredytobiorca zadłużony w walucie obcej, np. w szwajcarskim franku, będzie mógł spłacać raty kredytu - w kasie lub przelewem - walutą bezpośrednio kupioną np. w kantorze lub innym banku, gdzie kosztuje ona mniej.

Reklama

Według nowych przepisów, bank nie będzie mógł żądać w takim przypadku dodatkowych opłat czy prowizji, ani aneksów do umowy, jak to się dzieje obecnie. Zmiany mają objąć nowe kredyty oraz umowy kredytowe już zawarte, w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy. Ponadto w umowie kredytowej będzie musiała zostać zapisana wartość spreadu, po którym bank będzie sprzedawał klientowi walutę.

Zdaniem analityków prawo nie rozwiąże sytuacji. Kantory narzucą swoją marżę na franki i kurs, po jakim będzie sprzedawana w kantorach szwajcarska waluta wcale może się nie okazać niższy od bankowego. Do tego banki mogą odbić utracone na zyski podnosząc opłaty za inne produkty.